Wycieczka w nieznane

Sobota 8 czerwca 2019 roku była dla 50 – osobowej grupy mieszkańców Grójca i okolic, dniem Wielkiej Przygody. Tego bowiem dna liczni członkowie grupy parafialnej prowadzonej przez ks. kanonika Zbigniewa Sucheckiego – proboszcza grójeckiej parafii p.w. św. Mikołaja i dziekana grójeckiego – uczestniczyła w zorganizowanej wycieczce autokarowej. Program przygotował i wycieczkę prowadził Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.

Tym razem zaproponował on uczestnikom „wycieczkę w nieznane”, czyli za opłotki Grójca. Celem programu, była prezentacja regionu sąsiedniego, jego walorów krajoznawczych, oraz zabytków architektury, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów architektury sakralnej.

W trakcie podróży zapoznano się ze zbiorami Muzeum Regionalnego w Nowym Mieście n/Pilicą i klasztorem o.o. kapucynów mniejszych tamże. Wielce interesującymi obiektami były: XVIII – czny renesansowy, drewniany kościół w Łęgonicach Małych w powiecie przysuskim, barokowa bazylika w Poświętnem, zwana Mazowiecką Częstochową i romański kościół p.w. św. Idziego w Inwłodzu w pow. opoczyńskicm.

Kuriozalnym okazał się niemiecki bunkier w Konewce koło Spały i jej okolice. Także obszar zawarty w południowej części Tomaszowa Maz. z obiektami przyrody nieożywionej –kopalnią piasku „Białą Góra”, zapora na Pilicy w Smardzewicach i romański klasztor cystersów w Sulejowie, wraz z jego Muzeum.

Wycieczkę finalizowało zwiedzenie okolicy renesansowego zamku Drzewickich w Drzewicy w pow. opoczyńskim.

Wycieczka dowiodła, że tuż za granicami powiatu grójeckiego, istnieją obszary niezwykle interesujące przyrodniczo i historycznie, a przecież – choć położone w centrum Polski – nieznane.