Donacja w Ratuszu

W życiu każdej społeczności zdarzają się wydarzenia ważne. Takie, które należy szczególnie zaakcentować, tym bardziej, że – jak w przypadku, o którym dalej – odnoszą się one do ludzi dobrej woli.

30 lipca 2019 roku był dniem dla Grójca wyjątkowym, tego bowiem dnia przekazano na rzecz gminy i miasta dar niezwykły, odnoszący się do dziejów regionu, w jego szczególnym aspekcie, a zawartym w zakresie ludzkiej myśli technicznej i jej artystycznego rozwoju.

O godz. 12.oo w gabinecie Burmistrza Gminy i Miasta, znany grójecki regionalista, genealog i fotograf Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, przekazał jedno ze swoich dzieł, zestaw fotografii barwnych oprawnych w antyramy o wymiarach 50 x 60 cm, składające się na tekę 49 obrazów zawierających obiekty budownictwa rezydencjonalnego z cyklu
„Pałace i dwory w Grójeckiem”.

Artysta zawarł w nich wizerunki wielu wspaniałych dzieł sztuki budowlanej, ujętych  w kadrach w 2010 roku, a wznoszonych w okresie XVII – XX wieku przez znakomitych ówczesnych architektów, dla wielu też znanych w regionie mecenasów.

Autor przekazał ten prezent bezinteresownie, jako swój wkład w przypadającą w roku bieżącym 600 – letnią rocznicę wyniesienia Grójca do godności miasta, a której to obchody miasto i gmina świętować będzie w ramach organizowanej we wrześniu uroczystości.

Pan Dariusz Gwiazda – burmistrz Gminy i Miasta Grójec – przyjmujący ten prezent w obecności swego zastępcy – Jarosława Rupiewicza, sekretarza Gminy – Moniki Maciak i przedstawicielek zespołu organizacyjnego: Agaty Matulki i Moniki Kozłowskiej – podziękował Darczyńcy i wręczając mu pisemne podziękowanie, poinformował zebranych, że fotografie te stanowić będą stałą ekspozycję wystawienniczą, dekorującą wnętrze budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Otwarcie jej i zwyczajowy wernisaż będzie jednym z punktów rocznicowego Święta Miasta.

Spotkanie zakończono rozmową przy kawie, a traktującą o planach związanych z wizją gminy i miasta – też w zakresie regionalistyki i ew. powołania Towarzystwa Przyjaciół Grójca.

Bukiet kwiatów wręczony Darczyńcy przez panią Sekretarz, był niezwykle miłym akcentem tej sympatycznej uroczystości.