Z żałobnej karty…

W niedzielę 5 marca bieżącego roku zmarł we Włocławku Janusz Nowierski –  członek Rady Programowej Instytutu Genealogii, nasz długoletni Przyjaciel, twórca logo Instytutu, oraz współautor szaty graficznych wielu wydawanych przez nasze gremium publikacji, herbów samorządowych i medali okolicznościowych.

Jako absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (1975), był artystą wszechstronnym,   Niezwykle aktywny artystycznie, obejmował swoją twórczością szerokie spektrum zagadnień, w których się specjalizował: malarstwo sztalugowe, rysunek, projektowanie wnętrz i grafikę użytkową, ze szczególnym upodobaniem graficznych znaków firmowych.

Dzięki swojej twórczości – także w zakresie projektowania książek –  osiągał sukcesy, również w wymiarze ogólnopolskim, prezentując swoje prace na około 50 wystawach  indywidualnych i zbiorowych, w tym także za granicą.

Był społecznikiem i wielkim miłośnikiem Włocławka i współpracownikiem wielu instytucji na terenie kraju. Także członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1976 roku) i współtwórcą Stowarzyszenia Artystów Plastyków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (1984), oraz Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1020 roku (1988). Również współpracownikiem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, oraz niezłomnym obrońcą działalności Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Z Instytutem Genealogii współpracował nieprzerwanie od 2002 roku. W zmarłym żegnamy wielkiego Przyjaciela naszej Instytucji.

Kolega nasz spoczął w dniu 11 marca 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.