Resocjalizacja historią

Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku Areszt Śledczy w Grójcu zorganizował dla cykl spotkań edukacyjnych, mających na celu zapoznanie osadzonych z historią Polski i regionu.

Wykłady przeprowadził dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, zapoznając zainteresowanych  przeszłością Polski.

Tematyka zajęć obejmowała początki państwowości polskiej, kulturę sarmacką, okres zaborów, odzyskanie niepodległości w roku 1918, przyczyny i skutki II wojny światowej, oraz działania podziemia powojennego.

W zajęciach tych uczestniczyły dość liczne grupy osadzonych, podejmujących dyskusje i zainteresowanych też innymi zagadnieniami z dziejów państwa.

Organizacja tego typu  spotkań,  jest znakomitą metodą rehabilitacji i jak wynika z liczby zainteresowanych – potrzebna.