Przysusze o…Przysuskiem

W dniu 20.11.2022 o godz. 18.15 Salę Kameralną Domu Kultury w Przysusze, licznie wypełnili miłośnicy regionu i dziejów Mazowsza Południowego. Gościem tego wieczoru był – zaproszony przez dyrektorkę placówki Ewę Retelewską – znany  regionalista Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, też historyk, dziennikarz i literat, autor wielu publikacji zwartych, jak i obszernych artykułów prasowych, traktujących o dziejach m.in. regionu przysuskiego.

Autor – po prezentacji –  przedłożył zebranym kilkanaście ze swoich książek, odnoszących się do dziejów wielu miejscowości w Przysuskiem, m.in.: Rubieże Przysuchy, Odrzywół. Gród Dobrogosta, Nieznamierowice. Niegdyś Miasto, Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza, Sady Kolonia. Dzieje parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Duchy Niezamierowic, Rusinów i okolice, oraz innych, nie związanych z regionem, ale odnoszących się do niezbyt znanych epizodów z historii Polski i nie tylko.

Z wielką swadą i widoczną do regionu sympatią, przybliżał zebranym meandry rodzimej historii, odnosząc się do nieznanych dotąd a ważnych w dziejach epizodów, które miały poważny wpływ na rozwój regionu.

Nie stronił też od dowcipów sytuacyjnych a związanych z treścią prezentowanych utworów dowodząc, że można poznawać historię, bazując nie tylko na tych wielkich wydarzeniach, bowiem i te małe, miały i mają niebagatelny wpływ na teraźniejszość. Tym bardziej, że dotyczą one naszych też najbliższych.

Wywiązała się dyskusja, padały pytania,  atmosfera była wielce sympatyczna. Padły zapewnienia o kontynuacji spotkań i propozycje wizyt w szkołach. Goście spotkania zakupili wiele interesujących ich publikacji, uzyskując też stosowne dedykacje.

 Był to niezwykle interesujący wieczór i niezapomniane spotkanie, dowodzące, że przysuszanie ciekawi są  swojej przeszłości.