Ziemianie Mazowsza

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zorganizowało w dniu 20.06.2007 r. I Konferencję Naukową z cyklu: „Ziemianie Mazowsza”.

Sesję pn.: „Aktywność kulturalno – oświatowa ziemian mazowieckich w XIX i XX wieku” otworzono w oddziale zlokalizowanym w dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie w gminie Sońsk. Organizatorem jej była Bogumiła Umińska, kierownik Działu Historycznego Muzeum.

Uczestniczyli w niej – poza wieloma przedstawicielami środowisk naukowych Warszawy, Krakowa, Torunia, Łodzi, Płocka, Łomży, instytucji regionalnych i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego – także: dr hab. Tadeusz Epsztein, Adam Pszczółkowski i red. „Radia dla Ciebie” – Piotr Szymon Łoś.

Instytut Genealogii reprezentował dyrektor Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.

To bardzo interesujące przedsięwzięcie zainicjowało nie tylko jego cykliczność, ale także potrzebę integracji środowisk zainteresowanych dziejami szlachty mazowieckiej.

Poza wygłoszonymi referatami – będą opublikowane – wyrażono opinię o konieczności podjęcia wielokierunkowych badań tematycznych i współpracy naukowej.