Powrót do korzeni

W dniu 16.10.2007 o godz., 13.oo w Publicznym Gimnazjum w Cieszkowie (woj. dolnośląskie) w spotkaniu sympatyków historii rodzinnych, zorganizowanym przez dyrektorkę panią Bogusławę Mroczek i ks. Piotra Strykowskiego, uczestniczył dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.

Wygłosił on wykład traktujący o społecznej roli genealogii i jej funkcji w rodzinie.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie, wywodzący się w większości przypadków z rodzin osiadłych w Cieszkowie, po zakończeniu II Wojny Światowej. Losowa emigracja pozbawiła ich korzeni, siedzib rodowych, więzi rodzinnych i wiedzy o rodzinie.

Zainteresowanie tematem spowodowało, że podjęta dyskusja uświadomiła wielu uczestnikom spotkania, interesującą przeszłość ich rodzin. Wzbudziła fascynację tematem i próby powiązania ich kresowych dziejów, z gniazdami w różnych regionach Polski. Uświadomiła wagę zagadnienia i złożoność problemu. Dla wielu z zebranych było to pierwsze spotkanie z historią rodziny, wywołujące spontaniczne zainteresowanie i świadomość braku tej wiedzy.