25 – lecie powiatu grójeckiego

W dniu 26 stycznia 2024 roku o godz. 15.30 w lokalu KASJOPEJA w Grójcu, fetowano nadzwyczajną uroczystość 25 – lecia powiatu grójeckiego, zorganizowaną przez Starostwo Grójeckie, która to była znakomita okazja do wspominania wydarzeń ostatniego ćwierć wieku oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim tym, którzy przyczynili się do ukształtowania obecnego charakteru Powiatu i Ziemi Grójeckiej.

Na zaproszenie Starosty Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka i Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Karbowiaka, na uroczystość tę przybyło kilku Przedstawicieli Szczebli Rządowych i Samorządowych, Starostowie poprzednich kadencji i Przewodniczący Rad Powiatu, Wicestarostów, Członkowie Zarządu, Radni Powiatowi, Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad wszystkich Gmin Powiatu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Zaproszeni Goście oraz wszyscy Pracownicy Starostwa Powiatowego.

Impreza ta – znakomicie zorganizowana i prowadzona przez Iwonę Stefaniak – dyrektorkę Muzeum im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Andrzeja Zarębę – dyrektora placówki kulturalnej Dworek na Długiej w Warce i członka Zarządu Powiatu – zgromadziła około 300 zaproszonych gości, wśród których m.in. byli: Konrad Wojnarowski – wiceminister  Funduszy i Polityki Regionalnej, Patryk Fajdek – wicewojewoda mazowiecki, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Mirosław Maliszewski – poseł na Sejm, Leszek Przybytniak – radny sejmiku wojewódzkiego i inni.

Kilku z ww., marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik, wręczył pamiątkowe medale PRO MASOVIA.

Wielu innym Starosta Grójecki – Krzysztof Ambroziak i Przewodniczący Rady Powiatu – Janusz Karbowiak wręczył pamiątkowy medal 25 – lecia Starostwa Grójeckiego, będący formą wyrażenia wdzięczności za współudział w tworzeniu grójeckiej samorządności.

Jednym z wyróżnionych – w kategorii Zasłużony dla powiatu grójeckiego – był Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, publicysta, dokumentalista i popularyzator regionu.

W trakcie trwania imprezy dokonano filmowej prezentacji pt. 25lat Powiatu Grójeckiego oraz pokazu filmu pt. Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza.

Wydarzenie to zamykał koncert pt. Jak za dawnych lat, w wykonani artystów Zespołu Szkół w Warce.

 

Karolina Tomaszewska