Zasłużony

6 maja 2019 roku o godz. 17.oo Salę Konferencyjną grójeckiego ratusza – matecznika Rady Miejskiej – tłumnie wypełnili zaproszeni na uroczystą sesję powołaną z okazji Konstytucji 3 Maja – goście.

      Oficjalnego jej otwarcia dokonał Karol Biedrzycki – przewodniczący Rady, po którym głos zabrał znany grójecki regionalista dr Remigiusz Matyjas, wygłaszając znakomity referat pt. „Konstytucja 3 Maja – wymiar regionalny”, w którego treści odniósł się do ówczesnej sytuacji politycznej w regionie i udziału w pracach nad tą Ustawą, ludzi związanych z Grójeckiem.

         Jednak kulminacyjnym punktem uroczystości był akt nadania medalu „Za zasługi dla Gminy Grojec” Andrzejowi Zygmuntowi Roli – Stężyckiemu – regionaliście promującemu przez lata w różnej formie Grójec i region przyległy.

Trudno ocenić jego jakże bogatą i wszechstronną działalność. Jest on bowiem autorem 25 książek, ponad 380 obszernych o tematycznych artykułów prasowych i ponad 100 monografii odnoszących się do dziejów rodzin. Ponadto autorem wielu wystaw fotograficznych promujących Grójeckie w wielu regionach Polski. Także organizatorem wielu imprez regionalnych i wychowawcą, człowiekiem renesansu.  Bez wątpienia zasłużył na medal – kolejny zresztą, bo w roku 2010 odznaczono go medalem „Za zasługi dla Powiatu Grójeckiego”.

         Jednak, jak sam zaznaczył w swoim wystąpieniu po dekoracji – której dokonali Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Biedrzycki i Burmistrz Dariusz Gwiazda – medal „Za zasługi dla Gminy Grojec” jest dla niego bardzo ważny, bowiem jako grójczanin, jest członkiem lokalnej społeczności. Pracując na rzecz miasta i regionu, ma świadomość prowadzonej misji.

Wraził pewne zaskoczenie faktem odznaczenia, bowiem nie spodziewał się tego wyróżnienia, rangi uroczystości i tak licznych zebranych, wśród których nie brakowało lokalnych notabli, przyjaciół i sympatyków jego działalności.

Była to nadzwyczajna uroczystość, którą uświetnił koncert orkiestry dętej lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu, nie zagłuszającej jednak głosów licznych gratulacji.