Autorskie show w Odrzywole

W dniu 26.04.2013 o godz. 18.oo w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole (pow. przysuski) miała miejsce – pod auspicjami Gminnej Biblioteki Publicznej – niecodzienna impreza.

     Tego właśnie wieczoru Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki prezentował swoją najnowszą książkę pt: „Różanna. Wieś w gminie Odrzywół”. Zainteresowanie promocją zgromadziło wielu sympatyków regionu, którzy tłumnie wypełnili obszerny lokal gminny.

     Różanna jest niewielką wsią letniskową położoną na północno – zachodnich rubieżach gminy, w centrum dawnej Puszczy Pilickiej, na granicy powiatu opoczyńskiego w woj. łódzkim.

     Pisząc o niej, Autor odkrył ją dla wielu, prezentując jej walory krajobrazowo – klimatyczne, historyczne i rekreacyjne. Przybliżył mieszkańców i ich dzieje, przypomniał zapomniane nazwy obiektów fizjograficznych, oraz udokumentował w fotografiach zanikający już świat  drewnianych chałup, kapliczek, krzyży przydrożnych, folkloru i lokalnej religijności.

     Książka jest swoistą, ciepłą, monograficzną wizytówką wsi i wielce interesującym przewodnikiem. Przede wszystkim zaś pamiątką  o ludziach tej miejscowości i interesującym dokumentem.

     Promocja była swego rodzaju show estradowym, bowiem Autor urozmaicił swoje wystąpienie – prowadzone ze znaną mu swadą w formie gawędy – prezentacją zaproszonych na tę okoliczność przedstawicieli mediów i występami artystów.

     Gośćmi Autora i zgromadzonych sympatyków jego twórczości – poza władzami i przedstawicielami Gminy – był znany  dziennikarz i fotografik Marek Kołakowski, autor wstępu do książki o Różannie, oraz lokalni folk muzycy Czesław Szczepański – akordeon i Andrzej Kania – bębenek.

     Wystąpiła także grupa teatralna uczniów ze Szkoły Podstawowej w Myślakowicach, wystawiająca widowisko słowno – muzyczne odnoszące się do rocznicy katyńsko – smoleńskiej, w reżyserii Jana Czerskiego.

     Było to nawiązanie elementów wychowania patriotycznego, do  potrzeby społecznego zachowania wiedzy o „małej ojczyźnie”, której dokumentem  była promowana książka.

     Niespodzianką był mini recital znanej ormiańskiej wokalistki Amalyi Sahakyan, która odkrywając przed widzami uroki swojej dalekiej ojczyzny, porwała widownię urzeczoną ową odrobiną egzotycznego  Orientu.

     Był to wielce urokliwy i nie zapomniany wieczór, zapowiadający – wg wypowiedzi Autora – kolejne przedsięwzięcia z zakresu dokumentowania regionu i zapewne kolejne związane z tym promocje, których chcielibyśmy jak najwięcej.