Sukces literacki


W dniu 21 marca 2013 roku o godz. 17.oo w Kawiarni Artystycznej  Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie,  odbył się finał i rozstrzygnięcie IX Konkursu na Książkę Roku 2012 Związku Literatów na Mazowszu. tym razem w ramach XIII Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

         Drugie miejsce w Konkursie zajął grójecki regionalista – członek Związku – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, za książkę pt: „Mój Grójec”.

         Książka zyskała uznanie, bowiem zawierając interesujące treści, przybliżyła  zainteresowanym, mieszkańcom Ciechanowa i regionu, terytorium Południowego Mazowsza i Grójca, obszaru historycznie dotąd tam nieznanego.

         Zajmując głos po ogłoszeniu wyników konkursu, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, zaprezentował licznie zebranym tam sympatykom publicystyki dzieje Grójca i regionu. Wzbudził swoim wystąpieniem wielkie zainteresowanie, bowiem przybliżając słuchaczom Grójecczyznę, Przekazał dotąd nieznaną im wiedzę o dziejach, związkach historycznych regionów i ludziach.

         Zajęta przez Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego wysoka lokata w konkursie, poza jego wielkim sukcesem, jest także sukcesem regionu i wielką promocją Grójeckiego.