Herb Gminy Pniewy

W dniu 10.05.2013 o godz. 13.oo w Państwowym Gimnazjum Publicznym im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Wśród zaproszonych gości byli: wicestarosta grójecki – Andrzej Różycki, burmistrz Gmini i Miasta Grójec – Jacek Stolarski, wójtowie gmin sąsiednich, przedstawiciele policji, Straży Pożarnych, organizacji i stowarzyszeń, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Sesję – w asyście pocztów sztandarowych – otworzyła przewodnicząca Rady – Zofia Rokosz, przedstawiając porządek obrad i przechodząc do punktu odnoszącego się do  wprowadzenie herbu Gminy Pniewy do użytku.

Po odczytaniu stosownej uchwały z powołaniem się na decyzję MSWiA, w oparciu o opinię Komisji Heraldycznej nr 2 – 1181/O/2013 z dnia 11.01.2013 roku i jednogłośnym jej uchwaleniu przez obecnych na sali radnych, tym samym wprowadzono herb do użytku.

         Celowość wprowadzenia herbu i drogę do jego wprowadzenia,przedstawił zebranym wójt gminy – Wiesław Niesiołowski.

         Okolicznościowe przemówienie  wygłosił zaproszony na tę uroczystość projektant herbu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii. W treści wyjaśnił zebranym dzieje herbów samorządowych w Polsce, ich symbolikę i rolę. Życzył zebranym wszelkiej pomyślności i społecznej identyfikacji.