Błędowskie impresje kulturalne

Błędów – wieś gminna o przemysłowej niegdyś, a dziś sadowniczej rzeczywistości, powoli staje się lokalnym centrum kulturowym. Coraz więcej tu różnorodnych imprez kulturalnych o poziomie i zasięgu wykraczającym daleko poza region. A to za sprawą Marka Kapuścińskiego, jego rodziny i zespołu, którzy podejmując się rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Błędowie, powołali w czerwcu 2016 roku Fundację Artystyczną Arts Gate / Arts Garden (Brama Sztuki/ Ogród Sztuki).

W dniu 15 lipca 2017 roku o godz. 18.oo Marek Kapuściński otworzył wernisaż wystawy fotografii znanego regionalnego publicysty Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Autor – po wygłoszeniu okolicznościowego wprowadzenia –  zaprezentował licznym zebranym znakomite fotografii dworów i pałaców regionu, w niezwykle interesującym ujęciu porównawczym. Zestawił on bowiem fotografie obiektów budownictwa rezydencjonalnego wykonane w 1976 roku i w roku 2010. Uświadomił Zainteresowanym rolę czasu mającego przecież wpływ na stan substancji, oraz działania tych, którzy – jak w przypadku Marka Kapuścińskiego – ratują od zapomnienia ostatnie, najpiękniejsze i powoli znikające z naszego krajobrazu perły narodowej kultury, których tu w Grójeckiem wiele.

Wernisaż uświetnił koncert zespołu HOLLOW QUARTET – pięcioosobowej – wbrew nazwie – grupy muzyków, grającej wyjątkowe połączenie folkowej i rockowej muzyki. W tym dniu w fantastycznie barwnej scenerii wieczoru, słuchając niebanalnych też tekstów wykonywanych utworów, uczestnicy spotkania mieli możliwość wielce retrospektywnego uczestnictwa w tym kulturalnym wydarzeniu i przeżywania przeszłości (zabytki i folk) w jakże niebanalny sposób.

Wystawa – którą można oglądać do 15 sierpnia 2017 roku – prezentowana w regionie w ostatnich latach po raz trzeci – po ekspozycji w Regionalnym Ośrodku Kultury w Grójcu (2010) i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce (2011), jest bezsprzecznie wielkim wydarzeniem kulturalnym. Pokazuje nie tylko zabytkowe obiekty wiejskiego budownictwa rezydencjonalnego, ale i możliwość ich użyteczności, lokacji w świadomości społecznej, roli w społeczeństwie, a przede wszystkim zaś uświadamia dziejową misję takich przedsięwzięć.  Także tych, którzy – jak Marek Kapuściński – swoją filantropią i działalnością charytatywną, podejmują trud, wykraczający poza wyobraźnię wielu.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – autor fotografii – przez lata gromadził świadectwa kultury regionu, nie tylko w zakresie fotografii czy grójeckiego.

Jest także autorem wielu zwartych publikacji, artykułów prasowych z zakresu historii regionu, genealogii, heraldyki i krajoznawstwa, oraz jednym z ostatnich bardów regionu. Jego dorobek publicystyczny publikowany także w „Zeszytach Zambrowskich”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” i wydawnictwach naukowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej, powinien znajdować się w zbiorach wszystkich bibliotek regionu, a prezentowane na błędowskiej wystawie fotografie, powinny stanowić stałą ekspozycję regionalnego muzeum lub reprezentacyjnej sali grójeckiego ratusza. Władzom zaś powiatu i gmin lokalnych, sugeruje się podjęcie prac nad wydaniem albumu z fotografiami Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego i wsparcie działań tych wszystkich, którzy podejmując działania ratujące nasz narodowy dorobek, trwają mimo przeciwności, w tej ponadczasowej misji.

Było więc na co popatrzeć i kogo posłuchać. Powiązanie tych dwóch prezentacji: fotografii i muzyki, zagwarantowało ponad 300 gościom wernisażu, odbiór wrażeń na niespotykanym poziomie. Dowiodło zasadności promowania wszelkiej działalności kulturalnej, bowiem… „nie samym chlebem człowiek żyje”.