I Zjazd rodziny Ossowskich herbu Prus I

W dniach 26 – 28 czerwca 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Bory Tucholskie” w Okoninach Nadjeziornych w gminie Śliwice powiatu tucholskiego, odbył się I Zjazd rodziny Ossowskich herbu Prus I. Organizatorem tego spotkania był Piotr Ossowski, autor też rodzinnej monografii pt.: „Saga rodu Ossowskich”

On to wraz z Komitetem Zjazdowym i starostą spotkania doprowadził do tej rodzinnej uroczystości, która w tych dniach  zgromadziła ponad 230 osób.

W  bardzo rozbudowanym programie – rozpoczętym mszą św. w kościele parafialnym w Śliwicach, przy wielu atrakcjach i nie kończących się rozmowach rodzinnych, Ossowscy mieli okazję poznać się  osobiście i wymienić doświadczenia związane z własnymi próbami  podejmowania prac nad genealogia poszczególnych linii rodowych.

Ród ten wywodzi się z Ossowa w gminie Śliwice. Protoplastą zaś jest Jan, któremu w roku 1374  Wielki  Mistrz Winryk von Kniprode nadał 20 włók ziemi na Ossowie.

Wśród zaproszonych gości Zjazdu, był dyrektor Instytutu Genealogii – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, badający najstarsze dzieje tego rodu i autor obszernego wstępu do monografii autorstwa Piotra Ossowskiego. Za udział w pracach nad dziejami Ossowskich, ci nagrodzili go okolicznościowa plakietką z imiennym podziękowaniem, on zaś wygłosił też okolicznościowe przemówienie.