Gniazda... Pałace i dwory w Grójeckiem

Gniazda… Pałace i dwory w Grójeckiem

W dniach 29.11. – 2.12.2007 Instytut Genealogii w Grójcu prezentował swoje publikacje na XVI Targach Książki Historycznej w Warszawie, organizowanych w salach Klubu Garnizonowego Wojska Polskiego przy. Al. Niepodległości 141. Najnowszą pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem” podpisywał autor Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instututu. Książka ta – jak i pozostałe – mimo…

czytaj więcej...
Świątynie... Kościoły i kaplice w Grójeckiem

Świątynie… Kościoły i kaplice w Grójeckiem

W dniach 27 – 30.11.2008 na Targach Książki Historycznej w Warszawie, zaprezentowano kolejną publikację Andrzeja Zygmunta Roli — Stężyckiego pt.: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”, wydaną przez Instytut Genealogii w Grójcu. Jest to wielce interesujący album fotograficzny, zawierający fotografie kilkudziesięciu obiektów budownictwa sakralnego w regionie i dość obszerne ich opisy. Prace nad tą publikacją…

czytaj więcej...
grójeckim traktem

Grójeckim traktem

W lipcu br. rynek wydawniczy wzbogacił się o kolejną publikację regionalną autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Jest nią wznowiona przez Instytut Genealogii w Grójcu – po zmianach edytorskich i aktualizacji tekstu – książka pt.: „Grójeckim traktem”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1992 roku. Ten wielce interesujący zbiór historycznych esejów traktujących o Grójeckiem, okazał się przed laty bestsellerem. Niewielki wówczas…

czytaj więcej...
Bąbel w kałamarzu

Bąbel w kałamarzu

 Kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego wydana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku,zawierająca zbiór autobiograficznych opowiadań, zawierających wielce ucieszne wspomnienia sprzed lat. Powstały one w wyniku osobistych obserwacji, natłoku wspomnień i …uroku młodości.          To bardzo ciepłe, pełne swoistego dowcipu, wielce barwne wspomnienia, zawierające się w całej biografii Autora….

czytaj więcej...
Rezydencje... ziemiańskie siedziby w Grójeckiem

Rezydencje… ziemiańskie siedziby w Grójeckiem

W sierpniu 2010 roku Instytut Genealogii w Grójcu wydał kolejny album fotograficzny autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt. „Rezydencje… ziemiańskie siedziby w grójeckiem” traktujący o siedzibach rezydencjonalnych w regionie. Poza obiektami zabytkowymi, autor zaprezentował kilka współcześnie wzniesionych obiektów, ilustrując tym samych współczesne gusty i trendy w budownictwie tego typu. Album ten jest pierwszym i…

czytaj więcej...
Mój Grójec

Mój Grójec

W dniu 22.03.2012 wypromowana została nowa książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt.: „Mój Grójec”. To czwarty już z kolei tom historyczno – regionalnych esejów, z jedenastu ogółem wydanych publikacji Autora. Wydawcą jest Instytut Genealogii. Treść książki odnosi się do ludzi, spraw i wydarzeń w różnym zakresie przeszłości, omawianych po raz pierwszy i do tego…

czytaj więcej...
Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej

Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej

Na rynku księgarskim ukazał się kolejny bestseller regionalny Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt.: „Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej”. Ten niestrudzony regionalista prezentuje tym razem doskonale wydany przez Instytut Genealogii album fotograficzny, odnoszący się do kilkudziesięciu obiektów budownictwa sakralnego w dekanacie drzewickim, położonych na obszarze gmin: Drzewica w powiecie opoczyńskim, Klwów, Odrzywół…

czytaj więcej...
Różanna. Wieś w gminie Odrzywół

Różanna. Wieś w gminie Odrzywół

„Różanna. Wieś w gminie Odrzywół”, to znakomicie edytorsko wydana monografia wsi, w której niespełna trzy lata temu zamieszkał Autor. Miejscowości będącej jedną z najpiękniejszych wsi Zapilcza, położonej w centrum dawnej Puszczy Pilickiej, tuż przy granicy z Grójeckiem, a przecież w ogóle nieznanej mieszkańcom Grójecczyzny.             To ciepła, sentymentalna pocztówka, traktująca na ponad stu stronach o…

czytaj więcej...
Szlachta gniazdowa w Grójeckiem

Szlachta gniazdowa w Grójeckiem

Nowa książka o regionie. Bestseller  już ponad regionalny!             Na rynku księgarskim ukaza się kolejna książka Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Szlachta gniazdowa w Grójeckiem”.  Jest to pierwszy z kilku planowanych tomów,http://www.aabreitling.com odnoszących się do dziejów rodzin szlacheckich  regionu. To wielce ambitne, źródłowe i pionierskie dzieło, wypełnia w poważnym zakresie lukę w literaturze przedmiotu…

czytaj więcej...
Słowo o Bolesławskim

Słowo o Bolesławskim

Wydany w lutym 2010 roku przez Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego, szkic biograficzny Zbigniewa Bolesławskiego – artysty malarza z Grójca – zawierający także zbiór kilkudziesięciu szkiców i rysunków, oraz DVD z fotografiami 150 obrazów artysty. To pierwsza publikacja o zmarłym w 1993 roku artyście, którego obrazy zdobią zbiory wielu kolekcjonerów na całym świecie. I tę publikcję opracował graficznie Janusz Nowierski,…

czytaj więcej...