Różanna. Wieś w gminie Odrzywół

Różanna. Wieś w gminie Odrzywół

„Różanna. Wieś w gminie Odrzywół”, to znakomicie edytorsko wydana monografia wsi, w której niespełna trzy lata temu zamieszkał Autor. Miejscowości będącej jedną z najpiękniejszych wsi Zapilcza, położonej w centrum dawnej Puszczy Pilickiej, tuż przy granicy z Grójeckiem, a przecież w ogóle nieznanej mieszkańcom Grójecczyzny.

            To ciepła, sentymentalna pocztówka, traktująca na ponad stu stronach o historycznych dziejach wsi i jej mieszkańcach. Oparta na źródłowych dokumentach archiwalnych, zawiera fotografie dokumentów – w tym metryki – oraz wizerunki tych, których już nie ma.

            Książka prowadzi od lokacji geograficznej, przez klimat, faunę i florę, zasoby naturalne, klimat, atrakcje turystyczne i możliwości rozwoju, do prezentacji architektury, krajobrazu  i mieszkańców wsi. Odnosi się ona także do obyczaju, folkloru, języka i religijności ludzi, od wieków związanych z regionem opoczyńskim.

            Całości dopełniają znakomite fotografie, zawierające ulotne niekiedy ujęcia czasu i faktu. Przez karty albumu przewijają się ludzie, zwierzęta, krajobrazy i całe otoczenie składające się jakże oryginalną i zanikającą już kulturę ludową.

            Niebanalne fotografie przydrożnych i nadrzewnych  kapliczek, krzyży i innych obiektów kultu, ilustrowane są tekstem odnoszącym się do ich historii, ofiar i wotów składanych przez ludność wsi. Całości tematu uzupełnia reportaż z corocznych pielgrzymek do Częstochowy, bowiem wieś jest jednym z etapów na jej trasie.

            Autor wspaniale zaprezentował lokalną architekturę, wiążąc ją z nowymi trendami w budownictwie wiejskim. Ta przeplatana fotografiami pięknych leśnych i nadpilickich krajobrazów, prezentuje Różannę jako niezwykłe zjawisko w otaczającej nas wszechobecnej monotonii wsi bez charakteru. Bo Różanna jest piękna i…ma charakter. Jest piękna także w dni słotne i szare, bo tu nawet bezksiężycowa noc się uśmiecha.

            To niezwykłe i niespotykane dzieło, jest także znakomitym przewodnikiem turystycznym, wizytówką wsi i gminy. Całości dopełniają fotografie i informacje o satelitarnych wsiach sąsiednich, z którymi Różanna jest związana. Wielu bowiem mieszkańców Różanny spokrewnionych  jest z mieszkańcami tych okolicznych miejscowości. Podnosi to znakomicie walory książki, bowiem tym samym poszerza wiedzę o tym mini regionie, oazie spokoju i radości, zagubionym na krańcach cywilizacji, a przecież w…centrum Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *