Przegląd w Drzewicy

W dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 12.oo w Sali Widowiskowej Regionalnego Domu Kultury w Drzewicy w pow. opoczyński woj. łódzkiego, zorganizowano „II Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „PODKASANA MUZA” Drzewica 2019”.

W przeglądzie uczestniczyło kilkanaście grup z okolicznych – i nie tylko – różnych ośrodków terapeutycznych, w tym: Drzewicy, Skrzynna, a także z Grójca i Wolborza.

Wystąpiła tu także grupa śpiewacza ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach w gminie Odrzywół powiatu przysuskiego, prowadzona przez panią Bożenę Wielgus i Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego, który jako kierownik muzyczny, akompaniował, grając na akordeonie.

Wykonawcy – obligowani określonym reżimem czasu – zaśpiewali kilka znanych piosenek ludowych pochodzących z różnych regionów, zyskując tym wielki aplauz.

Grupa śpiewacza z ŚDS w Myślakowicach, jest jednym z kilku zespołów terapeutyczno – rehabilitacyjnych prowadzonych przez tę placówkę.

Kierujący tymi zespołami specjaliści tworzą programy integracyjne i zdrowotne, które przez właściwy dobór uczestników i dopasowanie tematyki do możliwości uczestniczących w programach pacjentów, stanowią znakomitą terapię.

Przegląd w Drzewicy – w którym zespół z ŚDS w Myślakowicach uczestniczył już po raz kolejny – dowiódł słuszności podejmowania tego rodzaju inicjatyw i jest dowodem potwierdzającym wielkie możliwości osób z niepełnosprawnością, nie tylko w zakresie działalności artystycznej. Przede wszystkim dowodzi skuteczności tego rodzaju terapii. Terapii, która i tym razem sprawiła wielką radość wykonawcom.