Dorobek literacki

Dorobek pisarski Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego w zbiorach Łochowskiej Biblioteki – porozumienie o współpracy

W dniu 30 września 2016 r. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki był gościem Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie. Pisarz zadebiutował w 2002 roku książką autobiograficzną pt. „Bąbel w kałamarzu”. Do 2016 r. wzbogacił swój dorobek pisarski o osiemnaście książek a także o ok. pięćdziesięciu biografii rodzinnych. Dziennikarz, historyk, genealog. Prezes Instytutu Genealogii, Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów. Osoba znana w Łochowie, był tu wielokrotnie… Tym razem przybył do naszej książnicy na zaproszenie dyrektor Biblioteki – Beaty Załeckiej. W ostatnim dniu września br. o godz. 13.oo, w siedzibie Biblioteki Publicznej w Łochowie, w obecności burmistrza Łochowa – Roberta Gołaszewskiego i przewodniczącego Rady Bibliotecznej – Stanisława Grądzkiego, nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy tymi instytucjami. W imieniu Biblioteki podpis pod porozumieniem złożyła Beata Załecka a w imieniu Instytutu – A.Z. Rola-Stężycki. Z tym dniem przed Biblioteką otwierają się nowe możliwości. Będzie ona mogła zaoferować swoim czytelnikom – nieodpłatnie – warsztaty dla podejmujących poszukiwania genealogiczne. Ponadto kadra naukowa Instytutu, na mocy podpisanego porozumienia, będzie udzielać pracownikom Biblioteki i Czytelnikom, też nieodpłatnie, pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych w zakresie genealogii, heraldyki. Celem tej współpracy jest prowadzenie wspólnych przedsięwzięć tematycznych, również badawczych, w zakresie działalności statutowej Biblioteki oraz udzielanie pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych, czytelnikom Biblioteki. Podejmowanie działań edukacyjnych, odnoszących się do organizacji i prowadzenia szkoleń, wykładów, wystaw i lekcji archiwistyki. zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy historycznej , propagowania osiągnięć naukowych, oraz właściwej prezentacji i wizerunku obydwu Instytucji.. Ponadto Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki wyraził chęć przekazania w formie darowizny swojego dotychczasowego dorobku literackiego – Bibliotece Publicznej w Łochowie. Książki przekazane przez A.Z.Roli – Stężyckiego zostały zgromadzone w pomieszczeniu czytelni, na wydzielonych półkach. Osoby zainteresowane tematyką tych publikacji, mogą skorzystać z przekazanych Bibliotece książek w godzinach pracy Biblioteki. Burmistrz Łochowa podziękował dyrektor Biblioteki i prezesowi Instytutu za podpisane uzgodnionej wcześniej treści porozumienia, które otwiera przed Biblioteką nowe horyzonty współpracy. Podziękował też za przekazane Bibliotece w formie darowizny książek, które – jak zauważył – ubogacą posiadany księgozbiór.