Warsztaty w Warce

      W dniu 8.07.2016 r. Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, zorganizowała w ramach zajęć wakacyjnych, interaktywne warsztaty dla dzieci p.n.: „Geneza herbów polskich”.

Warsztaty te – podjęte dla trzech grup wiekowych dzieci – prowadził dyr. Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, który rozwijając zagadnienie od piktograficznych znaków identyfikacyjnych, przez znaki bojowe, własnościowe i rodowe – w odniesieniu do możliwości uczestników – zamykał go propozycją projektowania osobistych znaków indentyfikacyjnych.

I taki finał najbardziej odpowiadał przybyłym na zajęcia.

Pokaz herbów, omawianie poszczególnych jego elementów w zakresie tarczy, pola i godła – także nazewnictwa – wzbudził wielkie zainteresowanie. Zwłaszcza tych, których nazwiska sugerowały rodową przynależność do herbów. To zaś wywoływało wiele pytań z zakresu pochodzenia nazwisk.

Większość uczestników warsztatów wykazała nie tylko zainteresowanie tematyką, ale i niekiedy wielką wrażliwość artystyczną i ponadprzeciętne zdolności plastyczne. Wszyscy byli wielce aktywni, podejmowali rozmowy i zadawali mnóstwo pytań.

Tematyka warsztatów okazała się – wbrew pozorom – interesująca, a jedna z uczestniczek – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej – powiedziała: „To były najlepsze zajęcia na których byłam”.

Warsztaty były jednym z elementów wakacyjnego planu zajęć tej zasłużonej dla Warki i okolic Gminnej Instytucji Kultury, która to rezygnując z organizacji wielkich imprez masowych, zajęła się