Dożynki w Myślakowicach 2019

Myślakowice to niewielka wieś sołecka położona nad Pilicą, na północno – zachodniej rubieży powiatu przysuskiego w gminie Odrzywół.

Miejscowość istotnie niewielka, ot typowa ulicówka usytuowana na prawy brzegu Pilicy, ale to wieś szczególna, bo…zamieszkują ją niezwykle aktywni społecznie mieszkańcy.

Tu też – w budynku zlikwidowanej przed dwoma laty szkoły podstawowej – usytuowano Środowiskowy Dom Samopomocy, którego benefisantami są osoby o lekkiej niesprawności neurologicznej, którzy dzięki specjalistycznej kadrze terapeutycznej, przechodzą rehabilitację, pozwalającą na łatwiejsze ich funkcjonowanie w środowisku.

Ośrodek ten znany jest już nie tylko w całym powiecie, bo to przecież placówka wzorcowa. Dlatego też na jego terenie zorganizowano w dniu 15 sierpnia 2019 roku Dożynki Gminne, co było wielkim dla mieszkańców wyróżnieniem.

Tego dnia odwiedziły Myślakowice setki mieszkańców gminy i nie tylko, bowiem uroczystość ta była okazją do złożenia wizyty wielu pochodzącym z tej wsi, też krewnym i wielu zainteresowanych folklorem gości spoza powiatu.

To była piękna impreza, dla której i pogoda nie zawiodła.

Okazałą scenę i publiczność ulokowano na placu przyszkolnym, otoczonym kramami, w których swoje kulinarne delicje, promowały już tradycyjnie okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich.

Uroczystość otworzył Wójt Gminy Marian Kmieciak, który witając zebranych odniósł się do starej polskiej tradycji. Głos zabrał także starosta przysuski Marian Niemirski i poseł na sejm Dariusz Bąk.

Tradycyjny korowód prowadzony przez starostów dożynek, przekazał wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznego już ziarna, po czym rozpoczęła się oczekiwana część artystyczna.

Otworzyły ją grupy muzyczne z terenu gminy: „Przepióreczka” – młodzieżowy zespół ze Szkoły Podstawowej w Odrzywole. „Znad Drzewiczki” – kapela pilotowana przez Urząd Gminy w Odrzywole, „Senior +” – przy Dziennym Domu Seniora w Odrzywole i „Piliczanie” – ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, któremu akompaniował współprowadzący go razem z Bożeną Wielgus – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – kierownik muzyczny.

Uczestnikom konkursu tańca przygrywała znana kapela ludowa „PAŃCZAKI” z Potworowa, a potem bawił zgromadzonych parodysta Stan Tutaj, zespół „VEGA” i…oczekiwany DON WASYL JUNIOR ze swoją cygańską grupą.

Około godz. 21.oo zebranym przygrywał zespół „VEGA”, a zakończenie imprezy sygnalizował fascynujący pokaz ogni sztucznych.

Myślakowice już po raz kolejny były organizatorem dożynek gminnych. Zasłużyły sobie na takie wyróżnienie nie tylko dobrą organizacją, ale i niezwykle ciepłym klimatem, których echa sięgają daleko, hen za Pilicę.