Dzień patrona w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie.

23 maja 2016 roku, był dniem szczególnym dla Zespołu Szkół Samorządowych im. Lotników Polskich w Klwowie w powiecie przysuskim.

Tego bowiem dnia uczniowie i wychowawcy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, szczególnie uroczyście obchodzili Dzień Patrona.

Gościem uroczystości był zaproszony przez dyrektorkę Zespołu – Edytę Sobczak – dyrektor Instytutu Genealogii w Różannie, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, który wygłosił dla licznie zgromadzonych w Sali Gimnastycznej referat pt. „ Czesław Alexy Tański – ojciec polskiej awiacji”.

Referent przybliżył zebranym niebanalną postać artysty malarza i konstruktora – pochodzącego z sąsiedztwa – Czesława Alexego Tańskiego, wybitnego polskiego wynalazcę konstrukcji lotniczych, znacznie wyprzedających epokę w której żył.

Referat uświadomił zebranym, że wszyscy lotnicy: piloci i ludzie związani z aeronautyką, wiele zawdzięczają wynalazcom i konstruktorom, bez których myśli technicznej, człowiek nie wzniósłby się w powietrze.

Zamknięcie referatu rozpoczęło dyskusję, w której padło wiele pytań odnoszących się do osoby bohatera, jak i lotnictwa w ogóle.