Promocja w Łochowie

W dniu 10.07.2015 o godz. 18.oo w Sali Bankietowej „Pałacu ŁOCHÓW”  odbyła się promocja książki Stanisława Grądzkiego pt: „Łochów. Rody szlacheckie”,  organizowana przez Burmistrza Łochowa, Bibliotekę Publiczną tamże, Grupę „ARCHE” i „PAŁAC ŁOCHÓW”. Uczestniczyli w niej liczni goście i przyjaciele Autora, wśród których  byli miejscowi notable, w tym przedstawiciele władz powiatu, rodzina i sponsorzy publikacji Lena i Władysław Grochowscy – właściciele zespołu pałacowego, oraz media.

Otwarcia uroczystości dokonał aktor Andrzej Hauke, po  którym laudum wygłosił Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii, od lat zaprzyjaźniony z Łochowem i Autorem. Odniósł się w swoim wystąpieniu do osoby Autora i treści publikacji, bowiem on i kierowany przez niego Instytut, sprawowali patronat naukowy nad  opracowaniem, wspierając Autora licznymi dokumentami i opracowaniami autorskimi, zawartymi w treści publikacji.

Uroczystość uświetnił koncert pianistyczny w wykonaniu Mai Rumowskiej i recital Marleny Uziębło wraz z zespołem The Blue Angel Band z Siedlec, wykonującej piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny.

Wśród Gości byli także potomkowie Medarda Downarowicza – miejscowego bohatera – którego biogram stanowił kanwę treści książki.

Promocję zakończył uroczysty bankiet.