Kolejny wieczór autorski

W dniu 23.09.2009 o godz. 17.oo w Klubie „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 3, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu zorganizowała kolejne już spotkanie autorskie Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego – dyrektora Instytutu Genealogii w Grójcu. Tym razem zaprezentrował on licznie przybyłym Gościom, swoją najnowszą publikację pt: „ Grójeckim traktem”, będącą drugą już – zmienioną – wydanej w roku 1992 książki pod tym samym tytułem.

Licznie zgromadzeni w Galerii sympatycy twórczości tego regionalisty, wsród których byli: starosta grójecki Janusz Różycki i wicestarosta Marian Górski, oraz radni miejscy i – zamieszkały od niedawna w Grójcu – Marek Kołakowski, dziennikarz fotograf i literat, z zainteresowaniem wysłuchali interesującej gawędy Autora, odnoszącej się do przebiegu prac nad reedycją książki, oraz obecnie prowadzonych badań nad realizacją dość obszernych i szeroko zakrojonych tematycznie działań przy tworzeniu kolejnych prac. Autor odniósł się swoich także do dalekosiężnych planów publicystycznych, zadziwiając Gości szerokim spektrum prac w zakresie regionalistyki, jak i z zakresu działalności Instytutu Genealogii. Przy okazji zaprezentował swój warsztat, pokazując wiele ze swojego ogromnego już dorobku literackiego i artystycznego.

Spotkanie – jak zawsze – dość wartkie i niebanalne – upłynęło w wielce sympatycznej atmosferze, kończąc się rozmowami i wieloma pytaniami. Przy okazji zaś można było zdobyć autograf Autora i zapewnienie o wydaniu kolejnych – równie oczekiwanych – książek o regionie. Cieszyć należy się z postawy Autora, jego zasług w całokształcie prac regionalistycznych – i nie tylko – oraz życzyć mu wytrwałości w realizacji podjętych planów wydawniczych.