Gala konkursu

          Pałac w Drwalewie gościł w dniu 26.05.2010 o godz. 18.oo wielu notabli powiatu, przybyłych na finał dorocznego konkursu powiatowego pn.: „Lider Roku 2009 Powiatu Grójeckiego”. Gośćmi organizatorów i prowadzących Konkurs: Iwony Stefaniak – dyrektorki Muzeum im K. Pułaskiego w Warce i Andrzeja Zaręby – prezesa Stowarzyszenia WA.R.K.A. byli m.in. Janusz Różycki – starosta grójecki, Marian Górski – wicestarosta, szefowie referatów starostwa, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin powiatu, oraz: Czesław Czechyra – poseł na Sejm RP, radni powiatowi i ludzie znani ze swojego dorobku na rzecz regionu.

         Tego dnia wręczono nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w sześciu kategoriach. Wręczanie nagród laureatom, powierzono też sześciu wyróżnionym tym osobom, wśród których był Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, który wręczył nagrody zwycięzcom kategorii: „Animator kultury”.

Galę uświetnił mini recital muzyczny trupy Moniki Górniewicz z Chynowa i…długie rozmowy w kuluarach. Tegoroczny finał był już szóstym w dziejach tego Konkursu. Z racji swojego zasięgu i promocji poszczególnych kategorii społecznikowskich, stał się bardzo popularny i wszedł na stałe do kalendarza najpoważniejszych i najbardziej cenionych imprez kulturalnych powiatu grójeckiego.