Małe Ojczyzny

W dniu 2.12.2005 w Szkole Podstawowej w Lipiu w gminie Błędów w powiecie grójeckim, zorganizowano okolicznościową wieczornicę, na której to – zaproszony przez nauczycieli szkoły – dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, spotkał się z nauczycielami, uczniami i zaproszonymi Gośćmi. Spotkanie to zorganizowano w ramach programowych zadań odnoszących się do popularyzacji regionu i walorów poznawczych tzw. małej ojczyzny.
Prelegent prezentował swój dziennikarski i publicystyczny dorobek – z zakresu regionalistyki – traktujący o dziejach wsi Lipie ( na tle historii regionu) nawiązując przy tym, do genealogii zamieszkałych tam rodzin. Lipie to jedna z bardziej interesujących miejscowości grójecczyzny. To gniazdo rodowe Lipskich herbu Rogala. Dzieje tej wsi – i związanych z nią ludzi – obfitują w zagadnienia odnoszące się nie tylko do dziejów regionu, ale i do szeroko rozumianej historii Polski.