Medal w Łochowie

W dniu 11.11.2006 decyzją Kapituły Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Łochowie, odznaczony został w kategorii: „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łochowskiej” – tym najwyższym wyróżnieniem Gminy i Miasta Łochów – dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.
Dekoracji – w czasie gminnej uroczystości z okazji 88 Rocznicy Uzyskania Niepodległości i w obecności władz i mieszkańców miasta – dokonali: przewodniczący Kapituły – Burmistrz Łochowa – pan Marian Dzięcioł i vice przewodniczący Kapituły i przewodniczący Towarzystwa Ziemi Łochowskiej – pan Stanisław Grądzki.
Laureata łączą z Łochowem długoletnie kontakty w zakresie popularyzacji Mazowsza, rodzinoznawstwa i publicystyki regionalnej.