Goście z Izraela

W dniu 10.06.2016 – ramach wycieczki zorganizowanej przez Taube Jewish Heritage Tours – przybyła do Grójca Daniela Novick, pracownik naukowy – fizyk – Zakładu Genetyki Molekularnej Instytutu Weizmanna w Izraelu, w towarzystwie siostry, jej syna i opiekuna grupy z biura organizatora.

Daniele Novick i jej rodzinę łączą bliskie więzy z Grójcem. Tu bowiem przez lata żyli i mieszkali przy ulicy Mogielnickiej 6 jej bliscy i w Grójcu w dniu 25.10.1925 roku urodziła się jej matka Ryfka Rotbardt.

Losy wojny nie oszczędziły tej rodziny. Ryfka przez Majdanek i Oświęcim, który popuściła w słynnym „Marszu Śmierci” przeżyła wojnę.

Daniela urodziła się już w Izraelu, ale od 1995 roku systematycznie odwiedza rodzinne miasto matki.

Obecną wizytę i spacer po Grójcu, pilotował Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii, pisarz i regionalista, a który to w 2012 roku opublikował w swojej książce pt: „Mój Grójec”, rozdział pt: „Drewnowy dom”, poświęcony rodzinie Rotbardtów, którego główna bohaterka była matka Danieli.

Spacer po Grójcu ograniczył się w zasadzie do obszaru byłego getta zamkniętego w obszarze ulic Lewiczyńskiej, Starostwo, Targowej, Stokowej, rynku i cmentarza przy ul. Wilczogórskiej.

O ile pozostałości nielicznych już pamiątek architektury, nadszarpnięte już tzw. zębem czasu, tkwiły w zabudowie miasta jeszcze dość solidnie i w nie zmienionej formie, to stan żydowskiego cmentarza, aczkolwiek przed wielu laty ogrodzonego, niestety nie stanowił już wizytówki miasta. I to miejsce wywołało u gości uczucie bezradności. Przewodnik zaś długo musiał tłumaczyć im nadal złożone relacje polsko – żydowskie, które nie bez wpływu pozostają w odniesieniu do cmentarza.

Na zakończenie spotkania Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki przekazał gościom wiele publikacji związanych z regionem i lokacją w nim społeczeństwa żydowskiego.