Promocja

W dniu 25 marca br. o godz. 18.oo w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu miała miejsce promocja dwóch najnowszych książek Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego: „Szlachta gniazdowa w Grójeckiem” i „Ciekawy Grójec”.

    Publikacje te – tradycyjnie już w znakomitej szacie graficznej – wydał Instytut Genealogii. Książki prezentował osobiście Autor, który przez około 2 godziny przykuł uwagę wypełniających po brzegi salę Gości.

Na promocje przybyła także dr Dorota Horodyska –  redaktor wydania –  członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i jedyna w Polsce tłumaczka literatury pięknej z języka albańskiego. Poinformowała zebranych, że jeden z rozdziałów książki „Ciekawy Grójec”, pt: „Albańczyk z Lewiczyna” – dotyczący Antoniego Crutty – został opublikowany w języku albańskim w Albanii i umieszczony na portalu Towarzystwa Polsko – Albańskiego.

Autor wielce interesująco zaprezentował swój warsztat literacki, plany publicystyczne i zaproponował zebranym współpracę, polegającą na zbieraniu informacji  odnoszących się do losów mieszkańców, ochronie historycznych już fotografii i wszelkich pamiątek rodzinnych. Te bowiem mogą znacznie uzupełnić wiedzę o regionie

Promocję uzupełniał koncert znakomitego akordeonisty – mieszkańca gminy Odrzywół w pow. przysuskim – Czesława Szczepańskiego.

Wielu spośród Gości przyznało, że po raz pierwszy  zapoznali się z pracą historyka regionalisty. Nie ukrywali zdumienia i podziwu dla ponoszonego trudu i niezbędnej dla realizacji przedsięwzięć wszechstronnej wiedzy.

Był to piękny i wielce interesujący wieczór autorski.

Piękny, bo piękną jest idea, misja i dzieła tych, którzy w wielkim trudzie zbierają nieznane dotąd i rozproszone informacje po to, aby inni wiedzieli skąd idą i gdzie ich los posadowił.