Grójec w Łochowie – po raz wtóry

W dniu 10 marca 2011 r. o godzinie 17. w Galerii Artystycznej Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, odbył się wernisaż otwierający wystawę fotografii pt. „Świątynie…kościoły i kaplice w Grójeckiem”. Autorem zdjęć jest Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki – znany fotograf, dziennikarz i pisarz regionalista, dyrektor Instytutu Genealogii – Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów. Jest to już jego druga wystawa w tym roku w Łochowie, zbliżająca oba miasta. Pierwsza pt. „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem” odbyła się w styczniu, wzbudzając duże zainteresowanie. Podobnie było i tym razem. Na wernisaż przybyło wiele osób, w tym burmistrz Łochowa MarianDzięcioł. To niecodzienne wydarzenie kulturalne jest niewątpliwie ciekawą prezentacją fotograficzną obiektów sakralnych Grójeckiego. Otworzyła je pani Urszula Jaskuła, pracownica  MiGOK. W swoim wystąpieniu przybliżyła sylwetkę autora fotografii, dobrze już znanego w Łochowie.

Licznie przybyli na wernisaż mieszkańcy Łochowa i okolic mieli okazję obejrzeć kilkadziesiąt wielkoformatowych fotografii barwnych, przedstawiających obecny stan obiektów budownictwa sakralnego w Grójeckiem. We wprowadzeniu do wystawy Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki podkreślił rolę, jaką odegrały parafie w kultywowaniu języka polskiego w czasie zaborów i szerzeniu oświaty na wsi. Znajomość ich dziejów znacznie pogłębia wiedzę o regionie i udziale Kościoła w życiu publicznym. Kościół  poza określeniem zbiorowości wiernych, to także – zauważył autor fotografii – nazwa określająca budowlę, wzniesioną w celu wypełniania obrzędów religijnych. Architektura tych obiektów towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Zajmuje więc w naszej świadomości wyjątkowe miejsce. Obiekty sakralne są jednymi z najstarszych i najszacowniejszych zabytków o ogromnych walorach artystycznych.

W trakcie wernisażu została zaprezentowana książka autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego pt. „Świątynie…kościoły i kaplice w Grójeckiem”, stanowiąca doskonałe uzupełnienie wystawy. Jest to znakomicie wydany album fotograficzny, zawierający fotografie 68 obiektów sakralnych, wraz z ich opisem i relacją historyczną. Książka ta jest częścią tryptyku grójeckiego, obejmującego również album prezentowany w czasie wystawy styczniowej pt. „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem”.