Przekręty historii – spotkanie w Łochowie


     W dniu 23 lutego 2011 roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łochowie gościł w naszym mieście dyrektor Instytutu Genealogii – Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.           
     Na spotkaniu z członkami łochowskiego Koła Związku Emerytów i Rencistów w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie o godzinie 15.00 wygłosił wykład pt. „Przekręty  historii”. W czasie wystąpienia odniósł się do wybranych biografii znanych polskich postaci, oraz narosłych wokół nich mitów. Nawiązał też do niektórych wydarzeń z dziejów Polski.
W każdym państwie i w każdym środowisku trafiają się ludzie, którzy przekłamując i manipulując faktami,  podnoszą swój prestiż, chcąc przydać splendoru swojemu życiorysowi – powiedział. Czasem piszą historię „od nowa”, czasem zacierają ślady po niezbyt chlubnych wydarzeniach. Bywa, że potomni piszą ich przekoloryzowane biogramy, w wielu przypadkach dopasowując je do różnorodnych sytuacji politycznych. Gość podał wiele przykładów „kreatywnej” historii. Dla utrzymania nieskazitelnego wizerunku niektórych wybitnych postaci, które są dziś pomnikowe, przemilczano lub zniekszktałcono niewygodne fragmenty ich biografii. Tak było m.in. z Tadeuszem Kościuszką czy Janem Kozietulskim. W ten sposób powstawały mity.

Wykład w niczym nie zaciemniał wizerunku omawianych postaci. Chodziło bowiem o to, aby wykazując dokonania osób ogólnie i pozytywnie znanych, zaprezentować ich jako ludzi, ze wszystkimi ich cechami. Ludzi, którzy także – jak większość – popełniali błędy, ale podejmowali działania, na które też większości stać by nie było. I dlatego byli wielkimi. Prawda, jakąkolwiek jest, nie umniejsza ich wielkości, ale…odzierając z patyny napuszonego patosu, zbliża ich do społeczeństwa i sprawia, że stają się bardziej ludzccy.

Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie w środowisku emerytów i rencistów. Przybyło na nie ponad 60 osób. Fascynujące ciekawostki historyczne przedstawione przez gościa w oparciu o dokumenty źródłowe, wywołały burzliwą dyskusję. Zabierający głos nie kryli, że po raz pierwszy się o nich dowiedzieli. Zaapelowali do wykładowcy o kolejne tego typu spotkania.

Nasz Gość zaznaczył, że obecne spotkanie jest kontynuacją podjętej z Miejską Biblioteką Publiczną w Łochowie, współpracy. Dodał – żegnany gromkimi oklaskami – że takich spotkań może w przyszłości być więcej. Tematów bowiem – zwłaszcza historycznych – nie brakuje.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki od kilku już lat jest ambasadorem Grójeckiego w Łochowie, za którą to działalnośc został w roku 2006 odznaczony medalem:  „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łochowskiej”.