Grójeckie w Ciechanowie

„Animatorem kultury jest ten, który dopełnia wiedzę, doświadczenia życiowe oraz przeżycia ludzi. Rozbudza ich zainteresowania, ukazuje różne ideały i wzorce życia. Kocha życie a jeszcze bardziej ludzi, akceptując ich takimi jakimi są, w nadziei, że mogą być lepsi. Wartość jego działań przejawia się nie tyle w tym, co sam wymyśli i czyni, lecz w tym, co potrafi wydobyć z ludzi, wśród których pracuje”.

            Tyle definicji i…aż tyle.

Jednym z tych, którzy bez wątpienia zasługują na to zaszczytne miano, jest grójecki regionalista Andrzej Zygmunt Rola–Stężycki, który przez swoją wieloletnią i różnorodną działalność publiczną tego dowiódł.

Najbardziej znany ze swojej pracy publicystycznej, nie zamyka się tylko w zakresie literatury regionu. Jest opiekunem medialnym kilku grup muzycznych, dziennikarzem regionu, oraz cenionym fotografikiem, specjalizującym się głównie w zakresie architektury i reportażu.

Jego prace znane są w wielu regionach Polski, do których trafia z przekazem niosącym informacje o Grójeckiem, a które to czynią go tym samym ambasadorem regionu.

Poza Grójcem wystawiał swoje prace w Warce, Łochowie, Węgrowie, Włodawie i Dobczycach. Wszędzie tam wygłaszał stosowne referaty odnoszące się do dziejów Grójca i Mazowsza Południowego, m.in. w Towarzystwie Naukowym Płockim, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ze szczególnym naciskiem na dzieje zamieszkujących region rodzin. Uczestniczył też w wielu konferencjach naukowych, których pokłosie publikowano w kolejnych zeszytach naukowych.

Dzięki tym przedsięwzięciom. Grójec zaczął być zauważany nie tylko w zakresie wysokiej kultury rolnej i sadownictwa, ale też i z tego, że z regionem tym związanych jest wielu ludzi znanych w dziejach Polski, a po których pozostały materialne dowody. Najbardziej znakomitymi są pałace i dwory, których w Grójeckiem jest wiele. To bowiem niezwykły region, najbardziej zasobny w Polsce w zabytkowe obiekty budownictwa rezydencjonalnego i sakralnego.

W dniu 18.07.2018 roku o godz. 18.00 w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, otwarta została wystawa fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego  pt. „Pałace i dwory grójecczyzny”.

Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor dr Teresa Kaczorowska, na której to zaproszenie – w ramach współpracy między regionami – wystawa została zorganizowana.

Wernisaż zgromadził wielu zainteresowanych fotografią, zabytkami architektury i…znakomitą gawędą odnoszącą się do prezentowanych na fotografiach obiektów i związanych z nimi ludzi.

Wśród gości było także wielu publicystów związanych ze Związkiem Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie, a którego też członkiem jest Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki.

Miłą atmosferę przy gawędzie i lampce wina, urozmaicił koncert Grupy RETRO z Błędowa w Grójeckiem, który pod batutą Izabeli Stromeckiej, urzekł zgromadzonych swoim repertuarem. Bisowano więc kilkakrotnie.

W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury – Grzegorz Rejer, który już na początku czerwca br. gościł w Grójcu delegację Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki z Ciechanowa.

Wernisaż i koncert Grupy RETRO stał się zwiastunem nawiązanej współpracy kulturalnej między ww. placówkami, a co za tym idzie kulturalnej współpracy regionów.

To wielka chwila dla regionu, który ma szansę wyjść ze swoimi osiągnięciami poza swoje granice.

Inicjatorem tego aliansu jest Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, od lat współpracujący ze stolicą Mazowsza Północnego. Jest więc nadzieja, że Grójecczanie przez różnorodną działalność kulturalną, poznają kolejny region, otwierając tym samym drogę wielu grójeckim artystom i działaczom kultury, dla prezentacji swoich dokonań.

Deserem wernisażu były owoce z błędowskich sadów.

Międzyregionalna działalność kulturalna i wszechstronna wielokierunkowa też współpraca, jest właściwym kierunkiem rozwoju, nie tylko w wąsko pojętej dziedzinie.

Gratulujemy autorowi wystawy w Ciechanowie, życząc kolejnych sukcesów i nie tylko artystycznych.