Współpraca regionów

A jednak …się dzieje! Grójeckie może nie jest przysłowiowym „pępkiem świata”, ale na pewno jest fascynujące. Jednym z elementów promujących region, są publikacje regionalne, których – przyznać należy – za sprawą rodzimych publicystów przybywa.

W dniu 14 marca br. na forum Związku Literatów na Mazowszu, zorganizowanym w Powiatowym Centrum Kultury w Ciechanowie, Grójeckie promował Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki. Zaprezentował on tam licznie zgromadzonym a zainteresowanym dziejami Mazowsza liczne w Grójeckiem zabytkowe budowle rezydencjonalne i sakralne. Przede wszystkim jednak ukazał licznych znanych w dziejach Polski – i nie tylko – ludzi, wywodzących się z grójeckiego, a których to uczestnicy spotkania nie kojarzyli z Mazowszem Południowym.

Ponad dwugodzinny wykład Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, zamknęła długa dyskusja w kuluarach, gdzie też padła propozycja podjęcia współpracy kulturalnej, nie tylko w zakresie publicystyki, ale i organizacji imprez plenerowych. Wówczas to przedstawiciele obydwu regionów: Mazowsza Południowego i Mazowsza Północnego, mieliby możliwość wzajemnej prezentacji, na bazie wymiany kulturalne w dość szerokim aspekcie.

Pokłosiem tego ciechanowskiego spotkania, była wyjazdowa sesja zarządu Związku Literatów na Mazowszu w…Grójcu!

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Sali „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury, przybyłych tu ciechanowskich publicystów, powitał organizator spotkania – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, przedstawiając przybyłym na spotkanie grójczanom – Gości.

Delegacją ciechanowian kierowała dr Teresa Kaczorowska – prezes Związku Literatów na Mazowszu i dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Ciechanowie, znana publicystka, poetka i animator kultury, wielce dla niej też zasłużona.

Wraz z ww. przybyli: Dariusz Tomasz Węcławski – wiceprezes, Krzysztof Martwicki – sekretarz i Stanisław Kęsik – skarbnik.  

Po prezentacji Gości, głos zabrała dr Teresa Kaczorowska, prezentując zebranym dzieje Związku Literatów na Mazowszu, oraz dzieje regionu i osoby wraz z nią przybyłe. Wystąpienie swoje wzbogaciła znakomitą prezentacją multimedialną.

Kolejnym punktem programu była prezentacja publikacji członków Związku Literatów na Mazowszu, z których wiele przekazano gratis uczestnikom spotkania. Wystąpienie Gości zamykała osobista recytacja ich własnych utworów poetyckich.

Spotkanie zaś uświetnił koncert znanej muzycznej Grupy RETRO z Błędowa, który pod batutą Izabeli Stromeckiej, przełamał wszelkie bariery. Wywołując tym samym niezwykle przyjazną, ciepłą atmosferę, zamknął ten niezwykły wieczór akordami znanych i lubianych hitów.

Nocleg zapewnił Gościom Lech Staniszewski, który ulokował ich w swoim pięknym, zabytkowym pałacu w nadpilickiej Gostomi. Rozmowom przy ognisku nie było końca…

Ranek 9 czerwca br. powitał ciechanowian folkowym koncertem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej, pod kierownictwem Jolanty Kucińskiej, podsumowujący możliwości wieloaspektowej współpracy kulturalnej.

Było to „mocne uderzenie”, bowiem obydwoma ww. zespołami opiekuje się medialnie organizator spotkania – Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, który też w ramach programu, powiódł Gości na objazdową trasę turystczną, prezentując im walory tej części Mazowsza, m.in.: sanktuarium w Poświętnem, zabytki Inowłodza, Spały, umocnienia bojowe w Konewce, Niebieskie Źródła, Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz., Zalew Sulejowski i Groty Nagórzyckie.

Spotkanie w Grójcu dowiodło potrzeby integracji regionów i konieczność ich wzajemnej promocji. Goście urzeczeni Grójeckiem i terenem przyległym, zaplanowali organizację w sierpniu br. w Powiatowym Centrum Kultury w Ciechanowie, wystawę fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt,: „Budownictwo rezydencjonalne w Grójeckiem”.

Autor tejże – też członek Związku Literatów na Mazowszu – wielokrotnie promował Grójeckie nie tylko w ramach działalności w ZLM, ale i na forum Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, będąc uczestnikiem organizowanych przez te placówki konferencji naukowych.

Mamy nadzieję, że niezależnie od powyższego, dyrektorzy obydwu placówek: Powiatowego centrum Kultury w Ciechanowie i Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu, podpiszą stosowną umowę o współpracy, wzbogacając tym samym integrację środowiskową i przekazując wzajemnie nowe, nieznane dotąd obydwu stronom, walory regionów.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, to „człowiek orkiestra”, zaskakujący pomysłami i osiągnięciami w zakresie regionalistyki, choć nie tylko. Zorganizowanie spotkania publicystów ciechanowskich w Grójcu, to przedni pomysł. I oby ich więcej…