Łochowskie Gimnazjum

W  dniu 9 maja 2013 o godz. 13.oo w  na zaproszenie dyrektora Państwowego Gimnazjum w Łochowie gościł tam Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii. Zebrani licznie w Sali Informatycznej szkoły nauczyciele i uczniowie, z zainteresowaniem wysłuchali jego wykładu pt: „Genealogia – hobby czy obowiązek?”, w trakcie którego Gość omawiał aspekty poszukiwań genealogicznych, problemy dostępu do źródeł i metody pracy. Dokonywał przy tym  praktycznych wskazówek, prowadził pokazy, informował o formach współpracy ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami zrzeszającymi hobbystów z całego świata. Zaprezentował literaturę tematyczną, pokazał wiele form tworzenia tablic i ozdobnych drzew genealogicznych. Uczulił na dokumentowanie wydarzeń rodzinnych, zbieranie i konserwację materiałów źródłowych, fotografii i wszelkich pamiątek odnoszących się do pamięci rodzinnej. Wskazał też  aspekty odpowiedzialności prawnej i rzetelności dokumentowania. Na zakończenie odniósł się do dziejów nazwiska i udzielał informacji odnoszących się do etymologii poszczególnych nazwisk. Spotkanie zakończyło się deklaracją dyr. Gimnazjum, o podpisaniu z Instytutem genealogii umowy o współpracy.