Historyczne wystąpienie

W dniach 20 – 22 września 2019 roku Grójec świętował 600 – letnią rocznicę uzyskania praw miejskich. To były wyjątkowe dni, w których władze miasta zorganizowały liczne atrakcje: koncerty, zawody sportowe, pokazy, piknik militarny i rekonstrukcje wojskowe. Także liczne spotkania z wybitnymi Grójczanami i gośćmi z innych regionów. W tym także z miasta bliźniaczego, Starej Wsi Spiskiej na Słowacji.

Głównym punktem programu obchodów tego Święta, była uroczysta XIII Sesja Specjalna Rady Miasta w Grójcu, którą po wystąpieniu burmistrza Dariusza Gwiazdy, witającego zebranych, otworzył przewodniczący Rady Miasta – Karol Biedrzycki.

Wobec licznie zgromadzonych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta notabli miejscowych, oraz Gości – też spoza regionu – odczytał on kilka uchwał, odnoszących się do nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Grójca i medali „Za zasługi dla Gminy Grójec”, po których to nastąpiła ceremonia ich uroczystego wręczenia, wszystkim uhonorowanym.

Kolejnym i niezwykle ważnym punktem programu, było wystąpienie nestora grójeckich publicystów Andrzeja Zygmunta roli – Stężyckiego, który wygłosił obszerne, historyczne przemówienie pt. „Grójec w 600 – letnią rocznicę wyniesienia do godności miasta”.

Wystąpienie to, odnoszące się do dziejów miasta od czasów prahistorycznych do współczesności, odebrano z wielkim zainteresowaniem, bowiem jego treść przytaczała m.in. nieznane fakty z dziejów Grójca.

Prelegentowi podziękowali: Burmistrz Dariusz Gwiazda i przewodniczący Rady Miasta Karol Biedrzycki, zebrani zaś pożegnali go rzęsistymi oklaskami.

Finałem tej uroczystości były rozmowy w kuluarach i poczęstunek w foyer.