Klub Armenia

W dniu 11.07.2015 roku o godz. 18.oo przy ul. Medalowej 4 w Grójcu, otwarty został Klub Muzyczny „ARMENIA”.

Inicjatorką i właścicielką tego mini ośrodka kultury jest Amalya  Sahakyan, ormiańska artystka estradowa i piosenkarka, od kilkunastu lat zamieszkała w Grójcu.

Klub muzyczny jest jej artystyczną propozycją, powołaną na podstawie analizy środowiskowej i  lokalnych potrzeb, wywołanych brakiem w mieście podobnego, kameralnego ośrodka, który poza muzycznymi prezentacjami, oferuje także zainteresowanym szeroką paletę interesujących propozycji tematycznych.

Pomysł ten znakomicie wypełnił niszę artystyczną i o tyle też interesującą, że promuje on  w swym założeniu, nieznane dotąd mieszkańcom egzotyczne propozycje, poszerzane o domeny  interesujące mieszkańców, tworzących w założeniu jakby radę Programową Klubu.

Otwarcia dokonała i prowadziła całość imprezy Grażyna Milenikiewicz – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, zaś słowo wstępne wygłosił Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii i znany w regionie animator kultury. Przedstawił w treści wystąpienia drogę życiową Amalyi, odniósł się do lokacji placówki i planowanych treści jej działalności.

Imprezę uświetnił  koncert pianistyczny w wykonaniu Zbigniewa Peliszczuka – kompozytora i dyrektora Studia Piosenki w Grudziądzu – oraz  recital Amalyi Sahakyan, która wykonała dla licznie zgromadzonych gości 18 utworów, stanowiących swoisty przegląd stylów, od starych narodowych, po współczesne.

Część artystyczną zakończył uroczysty bankiet.