Kolejna promocja

Stało się już tradycją, że Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki promuje swoje książki podczas wieczorów autorskich zorganizowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Grójcu. We wtorek 21 września 2010 roku autor prezentował nową publikację wydaną przez Instytut Genealogii, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Grójcu. „REZYDENCJE… ziemiańskie siedziby w Grójeckiem”totrzecia książka z cyklu „Grójecczana”. Wcześniej ukazały się między innymi „GNIAZDA… pałace i dwory w Grójeckiem”, do których „REZYDENCJE…” nawiązują, jednakże tylko w pewnym zakresie. W najnowszej książce opisanych jest ponad 30 nowych obiektów architektonicznych oraz siedliska pałacowe i dworskie. Andrzej Z. Rola-Stężycki zamieścił też współczesne fotografie.

Niegdyś pałace i dwory pełniły rolę kulturotwórczą. Razem z ciekawymi architektonicznie zabudowaniami gospodarczymi i parkami stanowiły pewien wzorzec funkcjonowania, stylu życia. Dostarczały również wrażeń estetycznych. Dziś niestety, po niektórych z nich pozostały tylko resztki parków z ostatnimi okazami starodrzewu. Stan wielu obiektów można porównać, dzięki obydwu albumom.

 Jak stwierdził autor praca nad materiałem do książki trwała trzy lata. Prawdziwym wyzwaniem były fotografie. Ilustrują zarówno bryły obiektów, jak
 i urodę miejsc gdzie są one zlokalizowane. Trudno czasem zilustrować dzieło budowniczych, o czym obecni na spotkaniu mogli się przekonać podczas prezentacji zdjęć do kolejnych albumów. Autor zamierza bowiem wydać książkę o nekropoliach i miejscach spoczynku w Grójeckiem. Następna z kolei publikacja ma dotyczyć obiektów pracy i warsztatów rzemiosła związanych
z naszym regionem. Czekamy z niecierpliwością.

Wieczór autorski znanego regionalisty uświetniła muzyka i śpiew w wykonaniu pana Krzysztofa Wołukanisa oraz Bartosza Jaworskiego, utalentowanych mieszkańców naszego miasta.

Mirosława Krawczak – Czytelnia MGBP w Grójcu