Spotkanie w Dłużewie

         W dniu 12.06.2010 o godz. 10.oo w salonie dworku Dłużewskich w Dłużewie pod Mińskiem Mazowieckim – dziś administrowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie – zebrali się potomkowie Jana Filipa Carossiego, geologa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i potomka włoskiej rodziny szlacheckiej.

         Wśród zebranych prym wiodła Joanna Gwiazdowska, badaczka dziejów rodziny i kontynuatorka rodzinnej tradycji, która ujawniła zebranym stan wiedzy o Carossich. Wśród rodzin spowinowaconych byli: Kańscy, Rzewuscy, Moraczewscy, Niewiadomscy i Śliwińscy. 

         Jednym z zaproszonych gości był Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, który przedstawił w krótkim wystąpieniu jeden z epizodów odnoszących się do wnuka Jana Filipa – Antoniego Carossiego i jego żony Walentyny z Trojanowskich.

         Walentyna – po śmierci Antoniego – była właścicielką podgrójeckich dóbr Wola Pogroszewska, gdzie też zmarła. Pochowano ją na cmentarzu parafialnym w Belsku Dużym. Ponieważ tego typu wydarzenia regionalne są jedną z domen działalności Instytutu Genealogii w Grójcu, przeto podjęte w tym zakresie badania, zakończyły się obszernym artykułem w Gazecie Południowego Mazowsza „OKOLICA” (nr 171 z dnia 8.06.2010), którego egzemplarze autor – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – przekazał zebranym.