Konkurs poetycki – nasz laureat

W tym roku odbył się już III Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski Puls słowa dla lekarzy i lekarzy dentystów. Konkurs organizowany jest przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, SZPZLO Warszawa Praga- Północ, i Naczelną Izbę Lekarską.

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2012 r. jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Prozatorskiego „Puls słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów w składzie: Zdzisław Tadeusz Łączkowski – przewodniczący, Alina Chraboł – Sura, Zbigniew Irzyk, Maria Żywicka – Luckner – sekretarz,  przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach; w poezji i prozie.Z protokołu komisji: „Jury z radością stwierdza, że na konkurs wpłynęły prace z całej Polski, prezentujące różnorodną tematykę, uwrażliwioną na problemy współczesnego człowieka. Cieszy, że w czasie odchodzenia od kultury wysokiej, pojawiają się autorzy utalentowani o dużych możliwościach twórczych” Uroczystość rozdania nagród odbyła się w dniu 13 października 2012 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Spotkanie prowadziła Majka Maria Żywicka – Lukner, tworząca wspaniałą atmosferę spotkania. Oprawa muzyczna i obficie zaopatrzony w doskonałe potrawy bufet, dopełniały atrakcje wieczoru. Laureaci mieli możliwość zaprezentowania swoich utworów, nie tylko tych nagrodzonych.

Patronat medialny  objęły: Gazeta Lekarska, Puls, Zdrowa Praga.

W skład jury weszli znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego.

       W dziedzinie poezji wyróżnienie zdobył Jan Stanisław Kamyk Kamieński, lekarz stomatolog z Kraśnika, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii.