Kolejny bestseller regionalny!

Kolejny bestseller regionalny!

Na rynku księgarskim, ukazała się nowa publikacja regionalna Nieznamierowice. Niegdyś miasto Opowieść subiektywna, odnosząca się do dziejów jednej z najstarszych miejscowości w powiecie przysuskim.

To pierwsza popularna monografia niegdyś miasta, a obecnie wsi. Jej utorem jest Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, wywodzący się z Grójca publicysta, dziennikarz, historyk i genealog o ugruntowanym dorobku. Członek Związku Literatów na Mazowszu, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego. Współautor m.in. herbu Gminy Rusinów. Współpracownik wielu instytucji naukowych, regionalista specjalizujący się w głównie w dziejach Mazowsza Południowego, od roku 2010 związany też z gminą Odrzywół.

 Jest on autorem 26 książek, ponad 100 monografii genealogicznych i 400 obszernych artykułów z zakresu historii Polski, regionu, genealogii i krajoznawstwa. Także wielu referatów naukowych z dziejów ziemiaństwa mazowieckiego, publikowanych w Zeszytach Zambrowskich”, Ciechanowskich Zeszytach Literackich i wydawnictwach naukowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Laureat „Złotego Pióra – 2018” Związku Literatów na Mazowszu, za książkę Odrzywół. Gród Dobrogosta.

Autor bardzo rzeczowo i z wielką sympatią odnosząc się do zagadnień związanych z przeszłością Nieznamierowic – w tym miejscowej parafii, właścicieli lokalnych dóbr, mieszkańców i ich profesji, oraz spraw społecznych – stworzył niezwykłą opowieść o tej malowniczej miejscowości i jej mieszkańcach, zwierającą się w obszarze kilkuset lat! Pracę nad tą materią podjął z uwagi na przypadającą w roku bieżącym (2020), 600 – letnią rocznicą wyniesienia Nieznamierowic do godności miasta, mając  na celu promocję tej miejscowości, jej mieszkańców, oraz dalszy też rozwój.

Ta pierwsza „encyklopedia wiedzy o Nieznamierowicach”, jako jedyne źródło wiedzy o tej miejscowości, odegra zapewne ważną rolę w jej promocji, ze wskazaniem też regionu. Zawarta w opracowaniu wszechstronna analiza historii i kultury wsi, zmian – jakie się dokonały – i ich konsekwencji, podkreślają walory wychowawcze i edukacyjne publikacji, która odegra bez wątpienia ważną rolę, w budowaniu lokalnych więzi społecznych. Nie można przy tym pominąć wspaniałej szaty graficznej, będącej dziełem Autora – wybitnego też artysty – którego fotografie w większości zdobią karty tej niezwykłej książki.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki poprzez swoją aktywność publicystyczną i społeczną, dokonał wielkiego dzieła identyfikacji mieszkańców Nieznamierowic z ich „Małą Ojczyzną”, też dla ich edukacji i obrony lokalności, przed skutkami globalizacji w dziedzinie kultury. Jego rzetelna wiedza pozwoliła na weryfikację stanu świadomości mieszkańców, zakwestionowanie obiegowych mitów i konfrontację „fałszywej świadomości” z prawdą historyczną.

Książka ta uzupełnia jego wcześniejsze publikacje, a dotyczące wiedzy o regionie, m.in. wydaną niedawno – bardzo cenną – Odrzywolską trylogię.

Barbara Abramczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *