Kolejny tomik Jana Stanisława Kamyk Kamieńskiego

Sympatyków poezji usatysfakcjonuje kolejny tomik Jana Stanisława Kamyk Kamieńskiego – lekarza poety z Kraśnika – członka Rady Programowej Instytutu Genealogii. Debiutując w 2012 roku tomikiem wierszy pt. Moje pisanie, już wówczas zapowiedział się, jako twórca nietuzinkowy.
       Następnym tomikiem pt. Słów klekotanie, opublikowanym w roku 2016, podtrzymał przychylne recenzje, a trzecim pt. W pajęczynie myśli – określił się jako poeta, o ugruntowanym już warsztacie twórczym, świadomym swojej misji i dość wszechstronnym. Autor potrafi bowiem z niezwykłą lekkością przejść od liryki do satyry i to wielce dowcipnej, trafiającej bez sarkazmu i mentorstwa tam, dokąd była skierowana.

         Swoją twórczą maestrię potwierdził w najnowszym tomiku pt. Kamyk się śmieje, opublikowanym w marcu 2018 roku, w którym to w kilku działach tematycznych: Umizgi, Późna młodość, Z butelką przez życie, Wszyscy święci i innych, zawarł swoje uwagi satyryczne, ujęte zresztą z wielkim wdziękiem i kulturą.

Trudno zanegować zbawczą moc uśmiechu,

Gdy lepszej terapii nigdy nie doznamy,

Śmiejmy się na zdrowie ile sił w oddechu

Niekoniecznie z innych…lecz także z nas samych.

Poeta konsekwentnie zawiera swoje utwory w kanonie okrzepłej już klasyki. Ta maniera, trącąca nieco myszką – jak twierdzą niektórzy – jest jednak sprawdzoną i…lubianą formą prezentacji myśli z „górnej półki” intelektu. A że twórczość sympatycznego medyka jest wielce intelektualną, przeto i jej forma jest poniekąd dostojną. I dobrze…

Diagnoza

Raz poeta zmartwiony

odwiedził doktora

– staję czasem na głowie

o przedziwnych porach.

Ten przypadek jest znany

 w medycznych annałach,

poeci tak już mają,

to ich cecha stała

– rzekł lekarz do pacjenta

z niemałym przejęciem

– nie pan jeden posiada

rozumu zwichnięcie.

Jan Stanisław Kamyk Kamieński to nie tylko poeta. Jest on również dość wszechstronnym i regionalnym publicystą, specjalizującym się w zakresie historii Kraśnika, dziejów regionu i jego mieszkańców, oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i elitarnej Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki