Kolejny wernisaż

W dniu 4.02.2009 o godz. 18.oo w Klubie „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury miał miejsce kolejny wernisaż fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, który w tym dniu prezentował fotografie obiektów budownictwa sakralnego w Grójeckiem.

I to kolejne spotkanie było wydarzeniem kulturalnym Grójca. Tak jak i poprzednie – Autor wystawia swoje prace od roku 1976 – wystawa ta zgromadzila wielu zainteresowanych fotografią i niebanalnym sposobem ich prezentacji.
Podjęcie tego tematu, obszar tej prezentacji, jakość fotografii i ich dokumentalna wartość, jest niezaprzeczalnym sukcesem Autora. Ta pionierska dokumentacja obiektów budownictwa sakralnego – w tym zabytkowych – jest pierwszym tego typu artystycznym w formie katalogiem. Razem z przygotowywaną do prezentacji wystawą fotografii obiektów budownictwa rezydencjonalnego – pokaz już niebawem – stanowi już poważny i znaczący dorobek tego grójeckiego regionalisty i fotografa, który od lat zaskakuje Grójczan swoim wielokierunkowym dorobkiem związanym z Grójecczyzną.

Przy okazji wystawy, wydany został jej katalog, który dla zwiedzających stanowi miłą pamiątkę i jest dokumentem tego historycznego przecież wydarzenia.