Spotkanie w Warce

W dniu 19.03.2009 o godz, 17.oo w b bibliotece Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, mieszkańcy tego miasta i zaproszeni Goście spotkali się z Andrzejem Zygmuntem Rolą – Stężyckim, który tego dnia prezentował warecczanom swoją najnowszą publikację pt.: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii obiektów budownictwa sakralnego grójecczyzny – opublikowanych w książce – które wkomponowane w stałą ekspozycję muzealną, znacznie ją wzbogaciły. Autora, książkę i fotografie przyjęto bardzo ciepło. Wystawione fotogramy wzbudziły wielkie zainteresowanie. Było na co patrzeć. Większość ze zwiedzających oglądała znane sobie od lat obiekty niekiedy nawet z niedowierzaniem, bowiem Autor ukazał je w większości przypadków w nieznanych ujęciach, eksponując dotad nie zauważane ich walory. Całość ekspozycji stanowiła wspaniały dokument tego niedocenionego bogactwa regionu, po raz pierwszy eksponowanego w takim szerokim zestawieniu.

Zebrani z zainteresowaniem też – przy kawie – wysłuchali gawędy Autora, który wprowadzając Gości w arkana prac nad książką i związanych z tym okoliczności, z wielką swadą i znajomością tematu ujmował zagadnienia dotyczące ochrony zabytków i problemów piśmiennictwa regionalnego. Podjęta później dyskusja dowiodła, że Autor jest bliski mieszkańcom Warki, którzy ceniąc jego dorobek dla regionu, z zainteresowaniem śledzą jego działaność. Spotkanie to było wydarzeniem kulturalnym, zgromadziło bowiem wielu ludzi, którym sprawy regionu są bliskie. Obecni byli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Grójcu i zaproszeni Goście ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach.