Konferencja w Ciechanowie

Wiedza o Grójeckiem  dociera do coraz dalszych zakątków Polski. Po Włodawie, Kwidzyniu, Włocławku i Łochowie, tym razem z regionem zapoznało się dość liczne grono naukowców z wielu uczelni i instytucji naukowych w kraju.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zorganizowało w dniu 4.09.2015 – IV konferencję naukową pt:. „Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową”.

Konferencja tę – prowadzona w trzech częściach, prowadzonych przez:  prof. dr  hab. Jarosława Kitę z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina  z Instytutu Historii PAN i prof. dr hab. Annę Marię Stogowską z Towarzystwa Naukowego Płockiego, zgromadziła wielu zainteresowanych tematem, a referaty wygłosiło 21 referentów.

Wśród nich wygłosił swój referat dyrektor Instytutu Genealogii – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, przedstawiając zgromadzonym  rozprawę pt: „Ziemianie z Wilczogóry pod Grójcem i kilku wsi okolicznych  Mazowsza Południowego w dziele odbudowy Polski niepodległej”.

Referat ten odebrano z zainteresowaniem, bowiem problematyka ziemiańska w Grójeckiem, jak dotąd nie była opracowana.

Tematykę tę od lat podejmuje Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, publikując swoje badania na łamach prasy i w wydawanych publikacjach.

To już kolejna konferencja, na której ww. problematykę regionu kontynuuje.

Prof. Epsztein poinformował zebranych, że w Instytucie Historii PAN powołano zespół badawczy, podejmujący zainspirowaną przez Instytut Genealogii problematykę, a którego członkowie podejmą współpracę  w tym zakresie z Andrzejem Zygmuntem Rolą – Stężyckim.

To wielki sukces naszego Kolegi i uznanie dla jego wieloletniej pracy na rzecz regionu.  Jako pionier publicystyki regionalnej, kontynuuje on wielkie dzieło promocji, będąc tym samym  ambasadorem Grójeckiego.

Szkoda tylko, że władze powiatu i miasta, nie partycypują w tych ważnych dla regionu i docenianych przez świat nauki przedsięwzięciach. A jest to przecież wielkie dzieło, które niedoceniane, może zostać zaprzepaszczone.