Nagroda

Andrzej Zygmunt Rola –Stężycki jest – od kilku już lat – mieszkańcem innego powiatu. I choć nie zapomina o Grójeckiem, to…pracuje także dla tych, z którymi żyć mu przyszło.

W dniu 1.03.2014 władze Gminy Odrzywół w powiecie przysuskim, sprawiły mu niespodziankę W uznaniu jego działalności na rzecz tamtejszej społeczności lokalnej (zaledwie w dwa lata po zamieszkaniu tam), na zebraniu ogólnym podsumowującym działalność kulturalną w gminie Odrzywół w roku 2013, wyrażono mu podziękowanie.

Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak, wręczając specjalnie przygotowaną statuetkę, odczytał publicznie umieszczony na niej napis: „Nagroda dla Pana Andrzeja Zygmunt Roli-Stężyckiego, historyka, genealoga, dziennikarza i wydawcy, za działania na niwie kulturalno-oświatowej i społecznej, popularyzujące historii i kulturę ziemi Odrzywolskiej. Pragniemy wyrazić najserdeczniejsze podziękowania za wkład włożony w promocję naszej „Małej Ojczyzny – Gminy Odrzywół”. Dziękujemy za publikacje dotyczące naszej gminy, za autorskie spotkania z czytelnikami, za dostarczanie nam coraz to nowych wrażeń i wielu emocjonujących przeżyć z książką. Jednocześnie prosimy o przyjęcie życzeń dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki jest bez  wątpienia bardem regionu. Jedynym w  swoim rodzaju, o specyficznym i barwnym języku,  swoistym stylu i kolorycie gawędziarskiej maniery. Ktokolwiek interesuje się dziejami Grójca i Mazowsza Południowego, musi zapoznać się z jego twórczością.  Trwale wrósł  w dzieje swojej Małej Ojczyzny pisząc – jak sam mawia – swoje epitafium. Wiele bowiem po sobie pozostawi.

 Gratulujemy mu kolejnego i zasłużonego wyróżnienia. I choć nadal dla Grójca i regionu pracuje, to jednak zdarzyć się może, że…zniechęcony i zmęczony samotną  walką o środki na to, co dla innych robi, zaprzestanie owego Judymowego borykania na rzecz tych, którzy mają świadomość tego, a co wyraził wójt Gminy Odrzywół w swoim wystąpieniu mówiąc, że: „Opatrzność nam Pana zesłała”.