Patriotą być…

Hasło to było nadrzędnym tematem sympatycznego spotkania zorganizowanego w dniu 9.04.2019 o godz. 10.45 przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach w gminie Odrzywół, powiatu przysuskiego.

Gościem był Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – publicysta, badacz dziejów regionu, dyrektor Instytutu Genealogii.

Spotkanie otworzyła Dorota Niezabitowska – polonistka, która po prezentacji zapoznała uczniów z Liceum Kadetów i obecnych tam nauczycieli z osobą gościa, jego dorobkiem publicystycznym i zawodowym. Przede wszystkim jednak, odniosła się do jego twórczości związanej z regionem, ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Odrzywół, w którym to zlokalizowana jest szkoła.

Tym samym otworzyła przestrzeń dyskusyjną, której myślą przewodnią było hasło: „Patriotą być…”       

Wystąpienie Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, cechowała znajomość tematu i niecodzienna jego prezentacja. Odnosił się do zachowań ludzi, społecznego pojmowania istoty patriotyzmu i efektu tego pojęcia w życiu codziennym.  Prezentował różne wzorce zachowań patriotycznych podkreślając, że patriotycznym jest przede wszystkim godne spełnianie obywatelskich powinności, na każdym odcinku nauki, pracy zawodowej i życia rodzinnego.     

Prezentując swoje książki odnoszące się do dziejów regionu dowodził, że podejmując to przedsięwzięcie, spełnił nie tylko swoje zainteresowania, ale też i swój patriotyczny obowiązek, wynikający choćby z kwalifikacji, bowiem przekazał tym samym swoją w tym zakresie wiedzę mieszkańcom regionu.

W dalszej części wystąpienia, Autor odniósł się do tego, jak pojmowany jest patriotyzm, w wielu przypadkach rozumiany, jako tożsamy z bohaterstwem. Zachęcił słuchaczy do gromadzenia informacji o sobie, swoich rodzinach i sprawach ich interesujących, a które to po latach mogą stanowić w wielu przypadkach jedyny dokument potwierdzający zdarzenie, czy epizod z ich życia, bądź uczestnictwa w życiu społecznym.

Podkreślił, że poznawanie i rozumienie tzw. Małej Ojczyzny jest wielkim patriotycznym obowiązkiem, podwaliną też wszelkich działań w latach następnych.

Zamykając spotkanie, Dorota Niezabitowska wyraziła nadzieję, na dalsze a cykliczne spotkania tematyczne i stałą współpracę w zakresie organizacji regionalnych warsztatów historycznych.