Zjazd absolwentów


W dniach 15 – 16.10.2011 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie n/Bugiem, zorganizowało V Zjazd Absolwentów. W czasie imprezy, w dniu 15.10.2011 o godz. 12.oo w holu I piętra, w części wydzielonej patronowi szkoły, prezes Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dokonał odsłonięcia tablicy genealogicznej rodziny generała. Tablicę tę wykonano w Instytucie Genealogii, w ramach współpracy naukowej ze szkołą.