Porozumienie w Łochowie

W dniu 11.02.2014 o godz. 13.oo w Państwowym Gimnazjum w Łochowie w pow. węgrowskim  dyrektorzy: Instytutu Genealogii – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki i Publicznego Gimnazjum – Andrzej Nowotko, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy tymi dwoma instytucjami.Z tym dniem podjęły one  stałą współpracę w zakresie genealogii, heraldyki i pokrewnych nauk pomocniczych historii. Celem tej współpracy jest prowadzenie wspólnych przedsięwzięć tematycznych (również badawczych w zakresie programowo niezbędnym), oraz udzielanie pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych, podejmowanie działań edukacyjnych, odnoszących się do organizacji i prowadzenia szkoleń, wykładów, wystaw i lekcji archiwistyki. Także działań publicystycznych, wdrażania metod dydaktycznych, jak i innych przedsięwzięć zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy historycznej , propagowania osiągnięć naukowych, oraz właściwej prezentacji i wizerunku obydwu Instytucji.