Złote pióro

W dniu 20.03.2018 o godz. 17.oo w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, zainaugurowano XIX Ciechanowski Dzień Poezji pn.: „Poezja terapią jest”, organizowany w 20 rocznicę Światowego Dnia Poezji, święta powołanego przez UNESCO, a przypadającego w dniu 21 marca.

Uroczystość tę otworzyła swoim wystąpieniem dyr. PCKiSZ dr Teresa Kaczorowska, która witając licznie zgromadzonych gości, poinformowała, że instytucja którą kieruje, celebruje ten dzień tradycyjnie już – szczególnie uroczyście.

W bogatym programie tegorocznych obchodów, szczególnym akcentem zaznaczyło się rozstrzygniecie XVI Konkursu Literackiego na Książkę Roku 2018.

Dr Terasa Kaczorowska – będąca też prezesem Związku Literatów na Mazowszu – odniosła się do tradycji konkursu, jego wagi i znaczenia na forum też ogólnopolskim.

Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca pięcioosobowego jury – Janina Osewska, pedagog, poetka, animatorka życia literackiego, regionoznawca, podróżniczka i fotograf – która omówiła złożone do oceny wydane w 2018 roku przez literatów Związku – publikacje.

Tegorocznym laureatem konkursu literackiego został Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, a „Książką Roku” – jego publikacja pt.: „Odrzywół. Gród Dobrogosta” – znakomicie wydana popularna monografia Odrzywołu w powiecie przysuskim, niegdyś miasta, a dziś wsi gminnej, położonej w centrum Polski, na tzw. Zapilczu, stanowiącym południową rubież Mazowsza.

Laureata uhonorowano dyplomem i okazałą statuetką, symbolizującą gęsie pióro zanurzone w kałamarzu.

To wielki sukces tego publicysty i doskonała promocja Odrzywołu, wraz z obszarem przyległym.

Uroczystość tę uświetnił wspaniały koncert poetycki pt. „Wiernym pozostań”, oparty na wierszach prowadzącej koncert i recytującej swoje utwory Barbary Białowąs z Warszawy, której teksty śpiewała Alicja Bendkowska, przy akompaniamencie Włodzimierza Tyla – fortepian.

Całość imprezy zamykała wystawa fotografii Janiny Osewskiej, prezentującej swoje prace z podróży po Nowej Zelandii pt. „Te wai Pounamu – obrazy znalezione”.