Wieś z herbem

W dniu 6 listopada 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli w gm. Grójec, gościł zaproszony przez dyrekcję szkoły i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, prezes Instytutu Genealogii – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich reprezentowanego przez Martę Daniło, rozpisany został międzyszkolny konkurs na…herb wsi. Ma to związek z planowanymi na rok 2013 obchodami 600 – lecia Lesznowoli, które to mają być obchodzone wielce uroczyście i…hucznie.

            Tematem spotkania były zasady heraldyki i leksykologii, których znajomość jest niezbędną przy projektowaniu herbów. Gość – po wyjaśnieniu zagadnień i udzieleniu rad – zaprezentował licznie zebranym nauczycielom i uczniom liczne projekty herbów samorządowych, wykonanych przez Instytut Genealogii.

            Zgodnie z obowiązującym prawem, herbów używać mogą jedynie jednostki samorządu terytorialnego, ale…nie ma zakazu używania przez wieś…symbolu. Ten jednak musi być sporządzony wg obowiązujących w heraldyce zasad i pełnić taką samą funkcję. Nie wymaga jednak…zatwierdzenia przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Nie będzie również oficjalnym „logo” wsi, ale może  – i tak zapewne będzie – przyjąć się zwyczajowo.

            Kto wie, może owo tematyczne spotkanie w lesznowolskiej szkole, zaowocuje oryginalnym symbolem wsi, z którego każdy mieszkaniec tej największej i najludniejszej w grójeckie wsi, będzie dumny.