Słownik Biograficzny Ziemi Kraśnickiej

Słownik Biograficzny Ziemi Kraśnickiej

Pierwszy tom Słownika biograficznego ziemi kraśnickiej ,wydany w wielce estetycznej formie, twardej oprawie i wysokogatunkowym papierze przez Kraśnickie Towarzystwo Regionalne pod koniec 2020 roku, zawiera 160 biografii ludzi zasłużonych dla regionu, opracowanych przez 31 autorów i zawartych na  400  stronach w formacie B5, jest efektem wieloletniej pracy lokalnych historyków i regionalistów.     

     Inicjatorem wydania Słownika i jego redaktorem naczelnym jest kraśnicki regionalista, poeta, pasjonat historii, heraldyki i genealogii członek zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego i Rady Programowej Instytutu Genealogii – Jan Stanisław Kamyk Kamieński.

     Redaktorem naukowym jest prof. dr hab. Marian Surdacki, kierownik Katedry Historii Opieki Społecznej KUL, prezes Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, redaktor naczelny Głosu Ziemi Urzędowskiej, autor wielu publikacji naukowych i artykułów związanych z tym regionem.

     Wśród autorów Słownika są profesjonalni badacze historii, społecznicy, hobbyści i pasjonaci dziejów lokalnej społeczności, którzy zupełnie bezinteresownie zaangażowali się w jego powstanie.

     Publikacja obejmie życiorysy osób już nieżyjących, związanych z miastem lub regionem kraśnickim poprzez urodzenie, kształcenie, pracę zawodową, działalność literacką, społeczną lub polityczną, prezentujących różne dziedziny swojej działalności: życie społeczno-gospodarcze, osiągnięcia sportowe, historia, itp. Podstawowymi kryteriami każdej zamieszczonej biografii, są szczególne zasługi konkretnej osoby na rzecz małej Ojczyzny, Polski bądź świata. 
      Do większości życiorysów prezentowanych w publikacji osób, dołączone są fotografie oraz źródła, dzięki którym można rozszerzać wiedzę o poszczególnych bohaterach Słownika, który zawiera także indeks nazwisk (ok. 1300), umożliwiający szybki dostęp do interesującej osoby, bądź zagadnienia. Dowodzi też ilości osób związanych z historią powiatu.
     Książka jest pierwszym z planowanych do wydania tomów cyklu Słownika, które wydawane będą w tzw. systemie holenderskim. Prace nad kolejnymi tomami już trwają, bowiem redaktor naczelny i lokalni historycy mają świadomość, że region kraśnicki zawiera wiele osób godnych prezentacji w Słowniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *